Ons werk

Veilige lay-out van procesinstallaties en bedrijfsterrein

Procesinstallaties worden frequent aangepast of uitgebreid. Dit kan consequenties hebben voor installaties of gebouwen op het terrein. Door een goede risico-inventarisatie waarbij kwantitatieve risico's gekoppeld worden aan de belastbaarheid van constructies en gebouwen, kan TNO vaststellen of de inrichting van uw terrein voldoet aan de huidige normen die worden gesteld aan veiligheid, bescherming van personen en voorkomen van domino-effecten.

De basis lay-out van het terrein van BG Tunisia stamt al van decennia geleden. BG Tunesia is de grootste gas producent van Tunesië. Door procesaanpassingen, het plaatsen van een tweede fabriek en de noodzakelijke extra gebouwen voor het personeel, ontstond de vraag of alle procesinstallatie, de gebouwen en de mensen nog bestand zijn tegen de effecten van een eventueel procesongeval. TNO heeft met een team van verschillende experts in samenwerking met BG Tunesia:

  • de mogelijke explosie, brand en toxische scenario's gekwantificeerd
  • de druk- en hitte belastbaarheid van de gebouwen vastgesteld
  • de bescherming in gebouwen tegen toxische concentraties bepaald.

Hierdoor ontstond een gedetailleerd beeld van mogelijke kritische ongevallen, wat daarvan de consequenties zijn, of actie nodig is, welke maatregelen effectief zijn en welke zones in aanmerking komen voor eventuele nieuwe processen of gebouwen. Dit resultaat helpt BG Tunisia de veiligheid op het terrein te optimaliseren, nu en bij toekomstige uitbreidingen.

Gevolgen moeilijk vast te stellen

In de complexe omgeving van procesinstallaties zijn gevolgen van ongevallen door hitte, (explosie)druk of blootstelling aan giftige stoffen niet eenvoudig vast te stellen. De installaties zelf hebben sterke invloed op de verspreiding van stoffen en op drukopbouw bij explosies. Ook de belastbaarheid van installatieonderdelen en gebouwen is niet altijd bekend. TNO heeft de expertise om deze belastbaarheid en de verspreiding van stoffen en alle mogelijke effecten daarvan te berekenen.

Detailanalyses

Met de detailanalyses procesanalyse, veiligheid, inrichting, risico en chemie worden voor verschillende bedrijven en bedrijfstakken in de procesindustrie door TNO adviezen gegeven over de lay-out of aanpassing van installaties op bedrijfsterreinen en de organisatorische opzet van procesvoering.

Contact

Ir. Peter Wolfs

  • Chemie
  • Procestechnologie
  • Grondstoffen
  • Chemicaliën
  • Polymeren

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.