Brightsite brengt duurzame chemie binnen bereik

Hét centrum worden voor duurzame chemie in Nederland, dat is de ambitie van het samenwerkingsverband Brightsite. Op de Brightlands Chemelot Campus in Geleen wordt gewerkt aan vraagstukken zoals het vervangen van fossiele brand- en grondstoffen door duurzame elektriciteit, het hergebruiken van afvalplastic en het opleiden van een nieuwe generatie onderzoekers en medewerkers.

Interesse in een samenwerking met Brightsite?

Ben je bijvoorbeeld benieuwd hoe door de combinatie van traditionele chemische technologie en hightechindustrie geheel nieuwe markten zullen opengaan? Neem contact op met Dick Koster.

Contact opnemen

Om de uitstoot van broeikasgassen te beperken en de opwarming van de aarde af te remmen, stelde de Nederlandse overheid klimaatdoelen vast. In 2030 moet de uitstoot van CO2 in de industrie met minimaal 59 procent zijn verminderd ten opzichte van 1990. In 2050 gaat het zelfs om 95 procent.

En om daadwerkelijk de transitie te maken naar een klimaatneutrale, circulaire economie en tegelijk als voorbeeld te dienen voor Nederland en daarbuiten, besloten Brightlands Chemelot Campus, Sitech Services, Maastricht University en TNO de krachten te bundelen in het samenwerkingsverband Brightsite.

Bedrijvigheid op Chemelot biedt een geweldig fundament

Brightsite

De transitie van het gebruik van fossiele brand- en grondstoffen naar duurzame energie en materialen, die nodig is om de klimaatdoelen te bereiken, vereist een grote investering van de industrie. Maar als die noodzakelijke transitie wordt benut door de vertaling naar een voortrekkersrol in innovatie, dan leidt dat tot vernieuwing en groei van de bedrijvigheid en aantrekkingskracht op talent.

De grootschalige bedrijvigheid op industrieterrein Chemelot en de daar groeiende activiteiten van Brightlands Chemelot Campus bieden een geweldig fundament om hiermee aan de slag te gaan. Het maakt Chemelot een uniek terrein in Europa, waar ondersteuning van nieuwe initiatieven voor ontwikkeling, demonstratie en opschaling van innovatieve processen en ervaring met bestaande hoog-volumeproductie samenkomen.

Zes programma’s brengen verduurzaming en integrale benadering samen

Brightsite gaat de noodzakelijke innovaties mogelijk maken door het ontwikkelen en toepassen van nieuwe technologie. Ook veiligheidsaspecten, maatschappelijke acceptatie en juridische en bedrijfseconomische haalbaarheid worden van meet af aan meegenomen. Dat doen de partners gezamenlijk in zes programma’s, waar verduurzaming en een integrale benadering samenkomen.

  • Elektrificatie: de experts richten zich op de productie van bouwstenen voor de chemie, zoals waterstof en etheen, door de inzet van duurzame elektriciteit.
  • Recycling: hier draait het om het vervangen van aardolie door hergebruik van kunststoffen.
  • Procesinnovatie: dit programma focust op het verlagen van emissies met verbeterde en nieuwe processen.
  • Vernieuwing: aan de basis staat een vierde programma, dat is gericht op het waarborgen van veilige en maatschappelijk geaccepteerde vernieuwing.
  • Overkoepelend: hierin werken de experts aan een veilige, duurzame en economisch verantwoorde transitie van Chemelot, om tijdig aan de klimaatdoelstellingen te kunnen voldoen.
  • Opleiden: dit programma betreft het opleiden van de nieuwe generatie onderzoekers en medewerkers voor onderzoek, ontwikkeling en toepassing van duurzame circulaire technologie.

Door realisatie van de klimaatdoelen ontstaan nieuwe technologieën, markten en banen

De partners van Brightsite zijn ervan overtuigd dat de klimaatdoelen van 2030 en 2050 kunnen worden gerealiseerd op basis van beschikbare en nieuw te ontwikkelen technieken, en dat daarmee kansen ontstaan voor nieuwe bedrijvigheid. Deze ontwikkeling biedt bovendien kansen voor een nieuwe generatie onderzoekers, ontwikkelaars en operators die de vernieuwing in praktijk gaan brengen.

Interesse in een samenwerking met Brightsite?

Ben je bijvoorbeeld benieuwd hoe door de combinatie van traditionele chemische technologie en hightechindustrie geheel nieuwe markten zullen opengaan? Neem contact op met Dick Koster.

Contact opnemen
Nieuws

Brightsite benoemt directeur en ontvangt opdracht voor eerste zes programmalijnen

25 juni 2019
De partners binnen Brightsite, Sitech Services, TNO, Universiteit Maastricht en Brightlands Chemelot Campus tekenen op 25 juni 2019 de samenwerkingsovereenkomst en benoemen Arnold Stokking als directeur.... Lees verder
Nieuws

Nieuwe polymeren-labs voor Brightlands Materials Center Geleen

27 februari 2019
Met de opening van de nieuwe lab- en kantoorfaciliteiten op de Brightlands Chemelot Campus op woensdag 27 februari heeft Brightlands Materials Center een nieuwe stap gezet in zijn jonge bestaan. De nieuwe... Lees verder

Sustainable Chemical Industry
Contact

Drs. ing. Dick Koster

  • materiaaltechnologie
  • nanotechnologie
  • duurzame chemie

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.