Efficient processing

Een van de grote uitdagingen waar de chemische industrie voor staat, is concurrerender worden door specialisatie en het bedienen van nichemarkten. Bedrijven willen beter en sneller dan de concurrent hoogwaardige producten op de markt brengen. TNO ontwikkelt technologieën, methoden en businessmodellen voor de chemische industrie om flexibel en schaalbaar kleinere hoeveelheden van verschillende producten continu te kunnen vervaardigen.

Een hogere opbrengst en selectiviteit zijn het doel, waarbij duurzaamheid en veiligheid voorop staan. Efficiëntere productie is onder andere te bereiken door continue flow chemie en elektrochemie. Dat zijn chemische productieprocessen waarin TNO vergaand is gespecialiseerd. Zo helpen we de industrie bij de transformatie van een efficiënt productiesysteem naar een zo efficiënt mogelijk systeem voor product ontwikkeling. Door slimme, flexibele productiemethoden zijn bedrijven ook in staat sneller en goedkoper nieuwe producten te lanceren.

Process System Engineering

Bij het ontwerpen van nieuwe processen en productiesystemen hanteert TNO een top-down proces system engineering aanpak. De klant geeft ons de benodigde functionaliteit aan en gecombineerd met de key performance indicatoren en Technology Readiness Level (TRL) stelt TNO volstrekt onafhankelijk een keuze voor tussen verschillende technische componenten die nodig zijn om de gewenste processtappen te doorlopen. Daarbij valt te denken aan reactortechnologie, scheidingstechnologie en proces analyse & control. Door deze MATCH-methodiek nemen we essentiële beslissingen in nauwe samenwerking met de klant en faciliteren we kennisoverdracht. Vervolgens vullen we de ontbrekende informatie in door experimenten op lab-, bench- en pilotschaal. Deze aanpak helpt de klant om de juiste technologische en zakelijke beslissingen te nemen voor de investering in een nieuwe procesinstallatie en verkleint daarmee de risico’s aanzienlijk.

Kleinschalig en modulair

TNO richt zich hier met name op de fijnchemie, specialties en de farmaceutische industrie. Zij kunnen hun productieprocessen vernieuwen door om te schakelen op of te beginnen met kleinschalige, modulair ingerichte productie van kleinere hoeveelheden producten met een hoge toegevoegde waarde. Veel bedrijven zijn dan ook op zoek naar methoden en technologieën die eenvoudig schaalbaar zijn. Flowchemie biedt een flink aantal voordelen die tegemoet komen aan deze behoeftes.

TNO heeft veel ervaring met buisreactoren zoals de Oscillating Baffled Reactor (OBR) en Static Mixer Reactor (SMR) en onze eigen Helix® reactor. In fijnchemie en farma zijn buisreactoren vooral geschikt voor hoogtoxische processen, of die waarbij veiligheidskwesties als explosiviteit of brandbaarheid spelen. Door de kleinere volumes is de hoeveelheid gevaarlijke stoffen in de reactor beperkt. Daarnaast is er in deze sectoren een veel hogere productkwaliteit te bereiken.

Elektrochemie

We ontwikkelen met kennispartners en bedrijven nieuwe technologieën voor het elektrificeren van de chemische industrie. Elektrochemie biedt de sector grote kansen. Met deze technologie zijn chemische omzettingen onder lagere druk en temperatuur veel selectiever te bewerkstelligen. Daarnaast betekent dit veel minder afvalproductie en grondstofverbruik. Via zon en wind komt er steeds meer duurzame elektriciteit beschikbaar. Alleen is het aanbod uit deze bronnen per definitie sterk wisselend. Door kleinschalige chemische installaties te bouwen bij windmolens of zonnepanelen kan de industrie hier in de toekomst direct gebruik van maken. Maar ook op korte termijn zijn er kansen. We onderzoeken hoe we via elektrolyse en elektrosynthese nieuwe methoden kunnen vinden om de chemische industrie beter te laten profiteren van hogere selectiviteit in combinatie met duurzame energie uit elektriciteit. Dat betekent winst op drie fronten: lagere energiekosten, verduurzaming en nieuwe hoogwaardige producten.

Nieuws

Ondertekening ‘groene’ waterstofconvenant Zuid-Holland

12 december 2017
TNO werkt aan het energiesysteem van de toekomst. Dit doen we altijd samen met partners. Het Convenant groene waterstofeconomie Zuid-Holland: proeftuin Energy Island Goeree-Overflakkee (H2G-O) is een... Lees verder
Nieuws

10 miljoen voor ontwikkeling duurzame grondstoffen chemische industrie

01 december 2017
Biorizon-partners TNO, ECN, VITO en de Provincie Noord-Brabant gaan  gezamenlijk 10 miljoen euro investeren in de ontwikkeling van bio-aromaten. Zij deden die aankondiging tijdens het Biorizon jaarevent... Lees verder
Nieuws

Rijden op CO2

12 juli 2017
Kooldioxide (CO2) is vooral bekend als broeikasgas dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde. Minder bekend is dat het ook een grondstof kan vormen voor de productie van hernieuwbare brandstoffen en... Lees verder

Sustainable Chemical Industry
Contact

Ir. Martijn de Graaff

  • chemie
  • formulering
  • scheiding
  • proces
  • modulair
E-mail

Wil je de laatste ontwikkelingen volgen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.