Ons werk

Continue kleinschalige destillatie

Bedrijven die fijnchemicaliën produceren hebben behoefte aan effectieve methodes voor geïntensiveerde separatie. TNO vergroot voortdurend haar kennis met betrekking tot de verschillende vormen van geïntensiveerde separatie om de industrie verder te helpen. Continue kleinschalige destillatie wordt veel gebruikt voor separatie.

Flashverdamping is een van de technieken op basis waarvan TNO separatiemethodes ontwikkelt voor bedrijven die overstappen op continu reactoren. Producenten van fijnchemicaliën kunnen kiezen uit diverse methodes voor geïntensiveerde separatie bij gebruik van een continureactor voor de productie. Voor separatie door middel van verdamping en destillatie ontwikkelt TNO technieken die gebruikmaken van eerder ontwikkelde technologieën voor kleinschalige stoomgenerators, die speciaal voor de chemische industrie zijn omgewerkt tot technologieën voor kleinschalige destillatie. Door reeds aanwezige kennis op nieuwe, innovatieve wijze in te zetten, vergroot TNO haar relevante expertise en kan de chemische industrie worden voorzien van de hulpmiddelen die nodig zijn voor de meest effectieve processen. Als voor een bepaalde chemische samenstelling een verdampingstechniek nodig is, is onze geoctrooieerde verwarmingsplaat de perfecte oplossing voor effectieve kleinschalige destillatie.

Doelgerichte aanpak

TNO richt zich met name op methodes die de doorlooptijd verkorten, zeer selectief zijn, flexibel zijn wat capaciteit betreft en voor meerdere producten kunnen worden gebruikt. Daarnaast willen we zowel de risico's als de investeringskosten die bij chemische processen een rol spelen zo veel mogelijk beperken. Samen met producenten van chemicaliën ontwikkelen we veilige, betrouwbare en kostenefficiënte oplossingen. TNO heeft een aantal voorbeelden en demonstraties ontwikkeld om de effectiviteit en efficiëntie van continue kleinschalige destillatie, en dan met name flashverdamping, aan te tonen. Voorbeelden daarvan zijn het strippen van gassen, het overbrengen naar een ander oplosmiddel en fractionering. Deze demonstraties zijn ter evaluatie beschikbaar, zodat de technologische juistheid van de modellen kan worden aangetoond.

Succesvolle samenwerkingen

TNO gaat zakelijke samenwerkingen aan met fabrikanten van chemicaliën om de mogelijkheden van kleinschalige destillatie te verkennen.

TNO beschikt over unieke expertise en ervaring met betrekking tot flashverdamping als alternatieve methode voor geïntensiveerde separatie. Bedrijven die graag innovatie voor hun projecten willen, worden uitgenodigd om contact op te nemen met TNO. Dankzij onze expertise op het gebied van kleinschalige distillatie kunnen wij uitdagingen binnen de chemische industrie het hoofd bieden.

Contact

Dr. ir. Mark Roelands

  • process development
  • proces ontwikkeling
  • separation technology
  • scheidingstechnologie
  • crystallization
E-mail

Wil je de laatste ontwikkelingen volgen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.