Ons werk

Geïntensiveerde scheidingstechnologie

Om efficiënter en met hogere kwaliteit te kunnen produceren moet het aantal scheidingsstappen omlaag. Dat kan door scheidingsprocessen te integreren en te intensiveren, waardoor energieverbruik en kosten omlaag gaan en kwaliteit verbetert. TNO richt zich daarom met name op scheidingsprocessen die een hoge selectiviteit hebben en een laag energieverbruik.

Toepassing van innovatieve scheidingstechnieken

TNO past relatief ver ontwikkelde maar innovatieve technologieën toe in de vertaalslag van klassieke naar nieuwe chemie. TNO focust daarbij op verschillende technieken voor efficiënte scheiding:

  • Kristallisatie: Kristallisatie is een voorbeeld van een scheidingstechniek met een hoge selectiviteit. In het algemeen zijn kristallen honderd tot duizend keer zuiverder dan de vloeistof waarin ze groeien.
  • Extractie: Een tweede zeer selectieve scheidingstechnologie waar TNO zich in dit verband op richt is extractie. Reactiemengsels bestaan vaak niet alleen uit product maar ook uit oplosmiddelen, bijproducten en niet gereageerde grondstoffen. Je wil deze componenten niet stuk voor stuk via diverse technieken scheiden maar bij voorkeur in één stap heel selectief het product van alle overige componenten scheiden. Extractie heeft de potentie om dit te doen.
  • Membraan-technologie: TNO werkt ook aan de combinatie van extractie en membraan technologie, waarbij het membraan zorgt voor een groot en stabiel contactoppervlak zodat het reactiemengsel en de extractant gescheiden blijven. Membraanextractie is al succesvol toegepast in waterbehandeling, en de stap naar gebruik van deze techniek in het hart van chemische processen is de volgende mijlpaal.

Nieuwe generatie

In onze ontwikkel programma's werkt TNO aan nieuwe generaties scheidingstechnologieën die gebruik maken van externe krachten, zoals centrifugaal krachten, electrische velden en magnetronstraling. Zo kan het uitvoeren van een reactie of scheiding in een centrifuge tot veel compactere apparaten leiden. In de ontwikkeling naar duurzamere energievoorziening zal het aandeel van elektriciteit opgewekt door zon en wind stijgen. TNO werkt aan reacties en scheidingen die duurzame elektriciteit als drijvende kracht gebruiken in plaats van warmte uit fossiele brandstoffen. Een voorbeeld is een kristallisatieproces waarbij zuur of base wordt gemaakt in een elektrochemische cel. In de toekomst zouden fabrieken die vooral gebruik maken van elektriciteit als drijvende kracht dan bijvoorbeeld naast een windmolenpark gebouwd kunnen worden.

Ons werk

Ultrazuivering

In vrijwel alle chemische productieprocessen is zuivering een essentiële stap voor het verkrijgen van het product met de gewenste kwaliteit. Toenemende eisen van klanten, forse concurrentie uit opkomende... Lees verder

Contact

Dr. ir. Mark Roelands

  • process development
  • proces ontwikkeling
  • separation technology
  • scheidingstechnologie
  • crystallization
E-mail

Wil je de laatste ontwikkelingen volgen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.