Ons werk

HiGee-technologie

Producenten van chemicaliën zijn voortdurend op zoek naar innovaties die een voorsprong op de concurrentie, lagere kosten, een hogere productkwaliteit en een grotere productieopbrengst mogelijk maken. Naast de diverse technologieën voor continureactors op de markt blijven ook alternatieve processen interessant. Een van die technieken is HiGee-technologie.

HiGee wordt in de Verenigde Staten en China al toegepast, maar is in Europa nog niet beschikbaar. De apparatuur is nog niet verkrijgbaar, er zijn geen commerciële aanbieders en de situatie met betrekking tot intellectuele eigendom is mogelijk problematisch. Daarnaast zijn er nog geen prestatieparameters voor deze technologie bekend en zijn er nog geen benchmarks waarin deze wordt vergeleken met conventionele en andere technologieën.

Voordelen van HiGee

Bij HiGee vergroot het zwaartekrachtveld de shear rate op het punt waar L/G or L/L stromen bij elkaar komen. In vergelijking met een geroerde tank levert deze methode een betere micromenging op en in vergelijking met een kolom een betere stofoverdracht. Dat is met name gunstig bij viskeuze stromen. Met andere woorden kan HiGee zowel de opbrengst als de productkwaliteit aanzienlijk verbeteren. Deze methode wordt gekenmerkt door minder degradatie, minder bijproducten en betere producteigenschappen. Dat betekent lagere operationele kosten en minder kapitaaluitgaven, omdat de benodigde apparatuur kleiner is. Daarnaast kan HiGee ook voordelig zijn wat betreft de kosten en de veiligheid en kunnen hiermee de effecten van processen op het milieu worden verkleind. Chemische bedrijven hebben veel belangstelling voor HiGee als mogelijk alternatief voor mengreactors, contactors of destillatieapparatuur voor hun processen.

HiGee-apparatuur wordt geclassificeerd op basis van configuratie en functionaliteit:

  • Rotating Packed Bed (RPB)
  • Rotating ZigZag Bed (RZB)
  • Spinning Disc Reactor (SDR)
  • Spinning-Tube-in-Tube Reactor (STT)
  • Rotor Stator Mixers (RSM)

Ontwikkeling vanuit de industrie

Naar aanleiding van de vraag vanuit de industrie naar HiGee in Europa is TNO begonnen met de bouw van kennis- en testcentra voor HiGee-technologie. Leveranciers van apparatuur en chemische bedrijven die een bijdrage willen leveren aan de discussie rondom de ontwikkeling van HiGee worden uitgenodigd om contact op te nemen met TNO.

Contact

Dr. ir. Mark Roelands

  • process development
  • proces ontwikkeling
  • separation technology
  • scheidingstechnologie
  • crystallization
E-mail

Wil je de laatste ontwikkelingen volgen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.