Ons werk

Innovatieve continue reactoren

Chemische bedrijven doen er goed aan de overstap te maken naar nieuwe technologieën om hun processen te intensiveren: efficiënter produceren, een hogere opbrengst, producten van hoge kwaliteit die minder grondstoffen en energie vergen en ook het milieu veel minder belasten. TNO doet hier al langer onderzoek naar en ondersteunt bedrijven bij de transitie naar Continuous Flow Technology.

Procesintensificatie introduceren betekent het soms ingrijpend veranderen van bestaande bedrijfsprocessen. Procestechnologen in de chemische industrie zijn gewend processen in het bedrijf in te richten op basis van bestaande technologieën die zich decennia hebben bewezen. Overstappen op totaal andere technieken en processen lijkt risicovol en vergt soms grote investeringen. Aan de andere kant staan bedrijven onder druk om verantwoord om te gaan met grondstoffen en energie, afvalproblemen te verkleinen en zo duurzaam bezig te zijn. TNO kent dit dilemma en heeft dit vraagstuk nauwgezet bestudeerd om chemische bedrijven te begeleiden naar een toekomst waarin zij overstappen op nieuwe technieken waarbij duurzaamheid en winstgevendheid hand in hand gaan.

Kansrijke technologieën

Voor Continuous Flow Technology heeft TNO verschillende typen continu reactoren ontwikkeld, die een hogere conversie, selectiviteit, kwaliteit en veiligheid opleveren. Een voorbeeld daarvan is de TNO Helix®-reactor, die zeer geschikt is voor exotherme reacties. Door de brede en diepe kennis van alle beschikbare technologieën is TNO als onafhankelijke partij in staat bedrijven te adviseren welke de meest kansrijke is om het chemische proces efficiënter te maken. Dat kan door TNO ontwikkelde technologie zijn of die van derden. Continu reactoren kunnen daarbij een goed alternatief zijn voor het traditionele batch-proces. In deze rol ondersteunt TNO zowel de chemische industrie waar onvoldoende tijd of geld is om nieuwe flow technologieën of reactoren te testen, als de bouwers van de installaties. Zij leggen zich vaak toe op één type reactor, terwijl ze hun markt kunnen verbreden door via TNO kennis te nemen van andere chemische processen.

Succesvolle samenwerking

Ook onderhoudt TNO goede contacten met universiteiten wereldwijd die zich richten op innovaties in de chemie. TNO brengt verschillende partijen in de keten bij elkaar om concrete innovaties te realiseren. Een recent voorbeeld is het CoRIAC-project, waarin chemische bedrijven, leveranciers van apparatuur, systeemontwerpers, een universiteit succesvol samenwerken. Na labonderzoek door TNO naar de reacties in een speciale continu reactor gaat het consortium nu pilot-installaties bouwen om het proces in de praktijk te testen. In september demonstreren enkele van de elf partners uit het project hun bevindingen tijdens een symposium over Continuous Flow Reactor Technology for Industrial Applications in het Italiaanse Pisa.
De multidisciplinaire benadering van TNO, waarbij chemici, chemisch-technologen, natuurkundigen en andere wetenschappers samenwerken, biedt bedrijven nieuwe inzichten waaruit vaak verrassende innovaties ontstaan.

Contact

Dr. ir. Leon Geers

  • transport fysica
  • proces intensificatie
  • experimentele data analyse
  • wiskundige modellering
  • flowchemie
E-mail

Wil je de laatste ontwikkelingen volgen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.