Ons werk

Membraancontactoren

Als bij de productie van chemicaliën continureactors worden gebruikt, zijn er separatietechnieken nodig die selectief en flexibel kunnen worden ingezet voor een breed scala aan producten. De investeringskosten moeten laag zijn, en de oplossing veilig en robuust. Bij separatie wordt veel gebruikgemaakt van extractie en absorptie. Een van de uitdagingen waarmee de chemische industrie te maken heeft is het gescheiden houden van stromen.

Dankzij de innovaties van TNO op het gebied van membraancontactoren kan de industrie beschikken over oplossingen voor de grootste uitdagingen op het gebied van separatie. Doordat er stappen uit het separatieproces worden samengevoegd en weggelaten, vormen membraancontactoren een veilige, betrouwbare oplossing die significante kosten-en tijdsbesparingen kan opleveren en daarnaast de opbrengst kan vergroten. De chemische industrie heeft behoefte aan oplossingen waarvan de prestaties aansluiten op die van een continureactor. Voor producenten van chemicaliën zijn membraancontactoren een levensvatbare, innovatieve oplossing waarmee een compleet, effectief en betrouwbaar processysteem kan worden opgezet.

Vertrouwde technologie, nieuwe toepassing

De technologie achter deze innovatieve techniek heeft zich al bewezen onder milde omstandigheden, bijvoorbeeld in systemen voor waterfiltratie. Momenteel ontwikkelt TNO manieren om membraancontactoren in te zetten onder de veeleisende omstandigheden die kenmerkend zijn voor de chemische industrie.

Door gebruik te maken van één enkele contactor, waarbij de stromen worden gescheiden met een poreus membraan, kunnen bij deze methode van geïntensiveerde separatie processtappen worden geëlimineerd, terwijl tegelijk accurate en betrouwbare separatie mogelijk is door middel van membraanextractie (vloeistof/vloeistof), gasabsorptie (gas/vloeistof) en verdamping (vloeistof/damp). Deze methode biedt een aantal belangrijke voordelen, waaronder:

  • Meer robuustheid en flexibiliteit: er is geen afzonderlijke separatiefase nodig.
  • Grotere operationele vensters: kleine verschillen in dichtheid (L/L) en een hoge verhouding grondstof/oplosmiddel.
  • Verbeterde operationele veiligheid en milieuveiligheid: geen emulsiedruppeltjes of gevaarlijke nevelvorming.

Dat is met name gunstig bij stromen die moeilijk hanteerbaar zijn, zoals suspensies of celoplossingen die stabiele emulsies vormen, of gasstromen die nevels vormen.

Doelgerichte samenwerkingen

De innovatie op het gebied van membraancontactoren wordt gestuurd vanuit de industrie. In samenwerking met bedrijven zoals Invista, Huntsman Chemical en DSM heeft TNO de technologie achter dit proces geoptimaliseerd. Tijdens benchmarks ten opzichte van de huidige methodes is voldoende aangetoond dat deze methode verbeteringen kan opleveren aan de efficiëntie, nauwkeurigheid en kosten van de productie van chemicaliën. De uitgebreide kennis TNO vormt daarbij de schakel die fabrikanten van chemicaliën verbindt met hun leveranciers. Dankzij onze ervaring op het gebied van membraancontactoren kunnen bedrijven de mogelijkheden van deze efficiënte, effectieve en productieve methode verkennen. Voor producenten van chemicaliën kan deze technologie grote voordelen opleveren.

Contact

Dr. ir. Mark Roelands

  • process development
  • proces ontwikkeling
  • separation technology
  • scheidingstechnologie
  • crystallization
E-mail

Wil je de laatste ontwikkelingen volgen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.