Ons werk

Unieke installatie voor testen katalytische processen

In Rotterdam begint een consortium onder leiding van chemisch bedrijf Huntsman dit najaar een serie testen met een heterogene regenereerbare katalysatoren in een unieke pilotinstallatie. Na deze proeven stelt Huntsman de installatie beschikbaar om vergelijkbare vervolgprojecten mee uit te voeren.

Om die reden investeert TNO samen met het Institute for Sustainable Process Technology (ISPT) en Havenbedrijf Rotterdam in deze faciliteit die is gebouwd op het terrein van innovatiecentrum Plant One in de Botlek. TNO ziet grote mogelijkheden voor de Nederlandse chemische industrie hier straks nieuwe continue processen op grotere schaal te beproeven. TNO is, onder geheimhouding, betrokken bij de testen van de katalysator van Huntsman om daaruit te leren op welke manieren de installatie in de naaste toekomst is te gebruiken om innovatieve katalytische processen uit te proberen. Daartoe wil TNO samenwerken met bedrijven en universiteiten. Het project is ondergebracht bij het Topconsortium voor Kennis & Innovatie ISPT (TKI-ISPT) en maakt daarmee deel uit van het innovatiecontract 'Energiebesparing in de Industrie' van de topsector Energie. De keuze van het consortium voor de locatie in de Botlek bij Plant One lag voor de hand. Dit innovatiecentrum beschikt over een volledig uitgeruste faciliteit waar bedrijven procesinnovaties op pilotschaal kunnen testen en demonstreren en ligt naast de vestiging van Huntsman Holland.

Bijzondere voorgeschiedenis

De pilotplant kent een bijzondere voorgeschiedenis. Huntsman in de VS bestelde de installatie in 2009 om er een nieuw productieproces mee te testen. Maar door de economische crisis was de project op Hold gezet. Huntsman zag goede kansen bij buurman Plant One, die industrieel partner is van ISPT. Snel schakelen tussen verschillende partijen leidde al snel tot het project 'Pilot plant for the testing of thermic regeneration of catalyst' dat naast Huntsman en Plant One mede wordt gefinancierd door ISPT, Havenbedrijf Rotterdam en TNO. Door deze financiële bijdrage snijdt het mes aan twee kanten: voor Huntsman wordt het mogelijk hun eigen testen te voltooien en daarna krijgen bedrijven en instellingen de mogelijkheid de pilotinstallatie te gebruiken voor procesintensificatie of chemical looping experimenten.

Oneindig variëren

TNO detacheert een operator om de experimenten van Huntsman voor te bereiden en te volgen. Deze testen zijn specifiek op Huntsmans productieproces gericht, maar los daarvan is het bedrijf zelf enthousiast over de mogelijkheden die de installatie nadien gaat bieden aan het Nederlandse bedrijfsleven. Volgens European Operations Director Max van der Meer van Huntsman creëert de installatie de mogelijkheid innovaties op industriële schaal te testen, zodanig dat ze ook snel toegepast kunnen worden in de praktijk. Dat is ook de reden voor TNO geld en menskracht in te zetten voor dit initiatief en samen met Plant One te onderzoeken wat de alternatieve toepassingen zijn, nadat de experimenten voor Huntsman zijn voltooid. Projectmanager technical sciences Murk van Rooijen van TNO noemt de installatie een unieke testomgeving waarin tal van processen zijn te testen. 'Het gaat hier om zes reactoren in serie, waarin we temperaturen, stroomsnelheden en meer kunnen variëren. Samen met Plant One, het chemische bedrijfsleven en universiteiten gaan we hier straks volop mee aan de slag voor de BV Nederland.'

Contact
E-mail

Wil je de laatste ontwikkelingen volgen?

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.