Feedstock flexibility

TNO werkt voor en met bedrijven aan de flexibiliteit in het gebruik van grondstoffen. Dat is nodig om duurzamer te produceren en minder afhankelijk te zijn van onder andere fossiele bouwstenen. Een bredere keuze in meer lokaal beschikbare alternatieve grondstoffen en nieuwe processen voor het toepasbaar maken van deze grondstoffen maakt bedrijven minder kwetsbaar voor schommelingen in vraag en aanbod. Het versterkt hun positie op de markt en betekent een grotere zekerheid van de beschikbaarheid van grondstoffen. Duurzaam, economisch haalbaar, veilig, kosteneffectief en schaalbaarheid zijn hier de sleutelwoorden.

TNO slaat een brug tussen sectoren die elkaar nog onvoldoende kennen maar in de nabije toekomst veel voor elkaar, en samen voor de maatschappij, kunnen betekenen: de chemische industrie en de leveranciers van hernieuwbare grondstoffen, zoals biomassa. Aanbieders van biomassa zoals de agro-food sector zijn op zoek naar mogelijkheden om reststromen te verwaarden. Maar de behoeften van de chemische industrie zijn vaak onvoldoende bekend en omgekeerd is de chemische sector niet altijd op de hoogte van de potentie en noodzakelijke stappen om die stromen geschikt te maken voor hun eigen processen. Omdat TNO beide partijen goed kent, kunnen we samen met hen innovaties in de chemie versnellen.

Voorbeelden van succesvolle projecten op het gebied van Feedstock Flexibility

Aromaten uit biomassa

In het Open Innovation Programma Biorizon op de Green Chemistry Campus in Bergen op Zoom, werken we met VITO uit België en een groeiende groep bedrijven werken aan technologieën om aromatische bouwstenen te maken uit biomassa. Aromaten zijn een belangrijke grondstof voor de chemische industrie en de prijzen zullen in de toekomst waarschijnlijk verder gaan stijgen. We zijn onder andere bezig in een project om  uit huishoudelijk afval bouwstenen te winnen die we omzetten in aromaten. Samen met afvalbedrijven is in een proof of concept ontwikkeld die we verder ontwikkelen. In een ander project hebben we een proefopstelling gebouwd die furanen produceert uit suikers. Over tien jaar moeten onze industriële partners hiermee een nieuw, winstgevend continuproces draaien. We doen dit alles in open innovatie. Bedrijven en wetenschappers bundelen hun krachten en kennis in gemeenschappelijke faciliteiten om zo sneller nieuwe technologieën te ontwikkelen, efficiënt en kosteneffectief. Biorizon wil tot de wereldtop behoren met onderzoek naar biobased aromaten. Nieuwe partners zijn voordurend welkom om mee te werken aan verdere opschaling van de technologie.

Waardevolle ingrediënten uit algen

Een ander voorbeeld is de mobiele proeffabriek VALORIE voor algenbioraffinage die TNO samen met een aantal bedrijven heeft ontwikkeld. TNO slaagde er eerder als eerste ter wereld in een modulaire technologie te ontwikkelen waarmee de celwand van algen efficiënt open is te breken om er waardevolle functionele ingrediënten op kilogramschaal uit te halen. Algen zijn hét gewas van de toekomst, omdat ze snel kunnen groeien op onvruchtbare grond op basis van CO2 en zonlicht. De gewonnen ingrediënten zijn toe te passen in voedsel, diervoeding, chemische- en farmaceutische producten. De proeffabriek moet uiteindelijk leiden tot commerciële productie. Ook hier zijn nieuwe partners zijn welkom mee te doen aan de verdere opschaling.

Andere voorbeelden van projecten zijn de door TNO ontwikkelde technologie superheated steam (SHS) die we inzetten als ontsluitingstechnologie om lignocellulosehoudende biomassa, zoals reststromen uit de agrosector, afvalstromen en houtachtige biomassa te openen voor verdere verwerking. Voor de lange termijn is het gebruik van CO2 als grondstof voor de chemische industrie is een belangrijke pijler voor het bereiken van duurzaamheid en een circulaire economie.In Europees verband onderzoeken we in twee grote projecten met partners uit binnen- en buitenland hoe op termijn uit CO2 duurzame grondstoffen zijn te maken voor nieuwe toepassingen in de chemische industrie en welke producten op korte termijn relevant zijn.

Nieuws

Oproep voor deelname BIO-HArT test bio-aromaten

11 juli 2017
Heeft uw bedrijf interesse in biobased aromaten? Het BIO-HArT-project is op zoek naar bedrijven die graag monsters willen ontvangen om ze te testen in hun eigen applicaties. Lees verder
Nieuws

Biorizon op TV bij Omroep Brabant

10 juli 2017
Biorizon onderzoekt of biomassa zoals koeien- en varkensmest als grondstof kan dienen voor plastic. Lees verder
Nieuws

ECN versterkt Biorizon met thermochemisch aromatenproductie

01 december 2016
TNO, VITO en ECN gaan samenwerken in Shared Research Center Biorizon. Biorizon, een initiatief van VITO, Green Chemistry Campus en TNO, ontwikkelt met partners technologieën om aromaten te winnen uit... Lees verder

Sustainable Chemical Industry

Monique Wekking MSc

Contact

Monique Wekking MSc

  • Biobased
  • Hernieuwbare grondstoffen
  • Biorizon
  • Bioraffinage
  • Chemische bouwstenen
E-mail

Wil je de laatste ontwikkelingen volgen?

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.