TNO ondersteunt chemische bedrijven bij de overstap op innovatieve processen om reacties en scheidingen efficiënter, sneller en duurzamer te maken. We stellen niet alleen onze expertise en in huis ontwikkelde technologieën beschikbaar, maar hebben ook een uitgekiend stappenplan om samen met bedrijven te kunnen beoordelen welke technieken voor hen van belang zijn.

Bedrijven van groot tot klein kunnen ons op verschillende manieren inschakelen. Het kan een rechtstreekse opdracht zijn om producten of processen te helpen vernieuwen, maar minstens zo interessant is het deelnemen aan shared researchprojecten of EU-projecten waarbij TNO samen met bedrijven en onderzoeksinstellingen kennis en expertise ontwikkelt om technologie in de chemische industrie een stap verder te brengen.

Complexe problemen oplossen

TNO is geen hardware-leverancier, maar lost complexe problemen op waar de chemie mee te maken heeft, gebruikmakend van interne en externe technologie en kennis. De aanpak van TNO om een adequaat antwoord te vinden op vraagstukken van bedrijven bestaat uit een paar stappen, afhankelijk van de specifieke vraag van de klant:

  • Scoping: Samen met het bedrijf maken we een grondige inventarisatie van de uitdaging inclusief randvoorwaarden.
  • Assessing: Vervolgens werken experts, zo nodig vanuit verschillende expertises, de meest geschikte opties uit. Welke technologie past hier het beste bij, wat zijn de voordelen en risico's, wat is de terugverdientijd en meer. Samen met de klant maken we keuzes.
  • Lab feasibility: In het lab van TNO tonen we met enkele slim gekozen kleinschalige experimenten aan of de gekozen weg technisch en economisch haalbaar is.
  • Medium scale feasibility: Als deze experimenten succesvol verlopen volgt de medium scale fase. We bouwen een installatie op kleine schaal om de uitvoerbaarheid van het nieuwe proces te testen. Meestal gebeurt dit in ons lab, maar in sommige gevallen kan dit vanwege voorschriften rond gevaarlijke stoffen alleen bij de klant.

Toepassingen uit andere sectoren

Door het volgen van deze zorgvuldige weg richting product- of procesinnovatie slagen bedrijven er regelmatig met ondersteuning van TNO een nieuw product met succes op de markt te zetten. Vaak maken bedrijven via TNO kennis met technologieën die geen van beide partijen op voorhand had als bruikbaar had geacht voor dat specifieke probleem. Door in stap één en twee het vraagstuk grondig door te spreken en opties op een rij te zetten, ontstaan soms verrassende vondsten. Er zijn allerlei voorbeelden van problemen in de chemische sector, waarvoor TNO een technologie beschikbaar had die voor iets heel anders was ontwikkeld. De techniek Memstill® is door TNO ooit bedacht om water te ontzouten, maar de zuiveringstechnologie kent inmiddels succesvolle toepassingen in de glastuinbouw en de chemische sector. De Helix® reactor van TNO is voortgekomen uit een toepassing die oorspronkelijk voor stadsverwarming was ontwikkeld.

Ons werk

Gebruik van CO2 voor chemicaliën en brandstof

Effectieve CO2-reductie is meer dan alleen een kwestie van afvangen en opslaan. Er moeten ook nieuwe, innovatieve manieren worden gevonden om het gas zodanig te gebruiken dat zowel de chemische industrie... Lees verder

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.