Expertisegroep Monitoring & Control Services

Monitoring & Control Services komt met IT-oplossingen voor complexe monitoring- en control opgaven in domeinen als duurzame energie, industry en Infrastructuur, en defensie.

De complexiteit van de opgaven kan zitten in verschillende factoren:

  • grote hoeveelheden real-time sensordata die moeten worden ontsloten, zoals we voor de NAM gedaan hebben in het kader van het aardbevingsdossier in Groningen
  • meerdere stakeholders die hun data willen combineren om op basis daarvan beter hun eigen keuzes te kunnen maken en/of beter samen te kunnen werken, zoals we in de veeteeltsector doen in het kader van de optimalisatie van melkproductie
  • het matchen van decentrale vraag en aanbod in een slecht voorspelbare markt naar meerdere optimalisatieparameters, zoals we doen met Powermatcher en Heatmatcher in de energiesector om de inpassing van duurzame energie te faciliteren

Onze expertise

De afdeling Monitoring & Control Services (MCS) bestaat uit ongeveer 50 professionals in Den Haag en Groningen die zich bezighouden met de volgende vier kernexpertises:

Grootschalige data opslag en verwerking
We weten hoe we waardevolle informatie uit grootschalige (sensor) infrastructuren halen. Wij hebben kennis op het gebied van gedistribueerde (open source) data processing en opslag platformen, informatie architecturen en data-driven analyse van (sensor) data. Wij hebben tools/producten ontwikkeld als AnySense gericht op de verzameling, opslag en distributie van grote hoeveelheden sensor data.

Gedistribueerde (energie) flexibiliteitsdiensten
Wij weten hoe we centrale en gedistribueerde controle van hybride energiesystemen kunnen realiseren met inachtneming van de lokale situatie. We hebben kennis op het gebied van stabiliteit van het elektriciteitsnetwerk, het matchen van vraag/aanbod van elektriciteit en warmte, elektrisch vervoer en van systeemintegratie vanuit een hybride energiesysteem perspectief. Wij hebben tools/producten ontwikkeld als de Powermatcher Suite gericht op het balanceren van vraag en aanbod van elektriciteit op basis van een prijsmechanisme gebruikmakend van een generiek door ons ontwikkelde interface naar apparaten (EF-PI) en de Heatmatcher gericht op het balanceren van warmte.

Multi stakeholder data en architecturen
Wij weten hoe we meerdere organisaties bij elkaar brengen om gezamenlijk waarde te creëren uit het delen van data. Wij hebben kennis op het gebied van open innovatie in een waardeketen en het afstemmen van IT op business doelstellingen en processen.

Gedeelde informatieplatformen
Wij faciliteren samenwerking over de keten en interactieve beslisondersteuning door het realiseren van informatieplatformen. Wij hebben kennis op het gebied van data visualisatie en interactie, schaalbare informatie platformen voor streaming data en flexibele computing infrastructuren. Wij hebben tools/producten ontwikkeld als CommonSense, een visualisatie framework voor het ontsluiten van informatie voor verschillende stakeholders op o.a. multi-touch tafels, laptops en mobiele devices en Transient Apps, een software platform voor automatisch gepushte apps op een smartphone die volledige context afhankelijke zijn.

Expertisegroepen
Contact

Dr. Andreea Balau

  • Monitoring & Control Services