Ons werk

Shared Value

De periode waarin wij nu leven kent een aantal grote maatschappelijke uitdagingen (Grand Societal Challenges (Horizon 2020)) zoals  betaalbaarheid van de  zorg, onze allesverslindende energiebehoefte en kwaliteit van het onderwijs. Uitdagingen die niet meer adequaat geadresseerd kunnen worden vanuit de huidige comfortzones en bestaande mindset. Om onze welvaart en welzijn voor de toekomst op peil te houden moeten we zaken anders organiseren.

Hiervoor is moed, kennis en creativiteit nodig. De onvermijdelijke transities en transformaties die dit zal vergen en welke zich ook nu reeds manifesteren, hebben een fundamentele impact op onze samenleving.
 
Dit uit zich  in transities van complete markten[1], transformaties van bedrijven, nieuwe transacties en verhoudingen.  Veranderingen die nu voor een ieder tastbaar en voelbaar zijn. Deze paradigmashift wordt  gekenmerkt door een hoge mate van complexiteit en volatiliteit. Het is nodig een  nieuwe set “gezond verstand principes” te ontwikkelen en toe te passen die helpen bij de zoektocht naar  een effectieve manier om diensten en producten te creëren en organiseren  rondom onze (basis) behoeften op weg naar een “Shared Value”.  Deze historische omwenteling vergt daarom betrokkenheid en inzet van alle actoren: overheden, bedrijven, maatschappelijke organisaties en burgers en natuurlijk ook van kennisinstellingen.

Syteemfalen en –innovatie

Smart society gaat in de eerste plaats over systeemfalen en dus over systeeminnovaties. Het huidige op sectoren gebaseerde systeem slaagt er steeds minder in om kwalitatief, betaalbaar en duurzaam in onze basisbehoeften voorzien.

De urgentie tot verandering en anders organiseren neemt toe en is vooral voelbaar en merkbaar in wat we noemen “de maatschappelijke problemen” (zorg wordt steeds duurder, mobiliteit is een groeiend probleem, kwaliteit onderwijs neemt af en decentrale energietransitie verloopt moeizaam). Uit de praktijk en bottom-up processen die als tegenreactie zijn ontstaan, blijkt veelal dat het anders organiseren vaak een meer integrale aanpak geredeneerd vanuit de behoefte vergt. De indeling in sectoren leidt daarbij tot een kunstmatige sub optimalisatie en dwingt partijen oplossingen te zoeken vanuit het oude paradigma. Dit systeemfalen vraagt daarnaast om systeeminnovatie en de ontwikkeling van een Slimme Samenleving die de balans tussen welvaart, welzijn en duurzaamheid helpt herstellen. De transities van markten, transformaties van organisaties en het re-humaniseren van transacties zijn daarbij essentiële processen.  Het ontstaan van sector overstijgende oplossingen en waarden die de maatschappelijke (basis)behoeften beter bedienen zijn hiervan het waardevolle product. Een goede kennisbasis op het terrein van ICT, internet, digitalisering en (big) data is daarbij als dominante driver van deze processen onmisbaar.

Sociale innovaties

Wanneer in het kader van Shared Value gesproken wordt over sociale innovatie dan wordt gedoeld op het brede Europese begrip daarvan. Sociale Innovatie in brede Europese zin (Societal challenges) gaat over veranderingen van sociale en maatschappelijk processen en vernieuwing van bestuur en institutionele arrangementen. Binnen TNO ligt de nadruk tot dusver vooral op bedrijfsprocessen en andere manieren van werken.  Shared Value brengt daartoe vier expertises bij elkaar: beleid, behaviour, value cases, techniek.

Contact

Drs. Jan Wester

  • Innovatie
  • big data
  • smart cities
  • sociale innovatie en gezondheid
  • economie
E-mail

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.