Ons werk

Smart Dairy Farming: kennis delen houdt zuivelsector aan de top

Hoe langer een koe gezond en productief blijft, hoe beter dat is voor de duurzaamheid, de koe, de boer en de zuivelketen als geheel. Boeren hebben daarom behoefte aan advies over de verzorging van individuele koeien en daarvoor moeten alle factoren die meespelen tegen elkaar worden afgewogen. Het project Smart Dairy Farming (SDF) laat zien hoe real-time sensordata in een complexe keten de duurzaamheid verhoogt. De verschillende bedrijven kunnen er beter mee sturen op rendement.

Samenwerking in de keten

Binnen SDF werken partners in de zuivelketen aan het gezamenlijk creëren van waarde op basis van gedeelde informatie. In een eerdere fase is dat voor een beperkt aantal van zeven deelnemers al gelukt. De ambitie is om meer veehouders, meer sensordata leverende partijen en meer dienstenleveranciers met meer operationele diensten en applicaties bij SDF te betrekken. Naast de techniek krijgt daarbij ook de zakelijke en de organisatorische kant aandacht. TNO levert expertise op het gebied van IT, business modellen en organisatieveranderingen en speelt een essentiële rol bij het uitbreiden van het aantal partners.

Technologische aspecten

In de genetwerkte samenwerking vallen de data en de benodigde technologie onder de zeggenschap van diverse partijen. Dat hoeft geen probleem te zijn, maar de levering van diensten moet wel gewaarborgd zijn. SDF richt zich daarom op vragen als:

  • Hoe kan semantische operabiliteit worden ingezet zodat de sensordata van diverse bronnen eenvoudig ter beschikking komen aan de afnemers?
  • Welke data gedreven analyses kunnen veehouders ondersteunen in hun dagelijks werk?
  • Hoe kan een mechanisme, dat een in near real-time situatie de kwaliteit van sensor data vastlegt, communiceert en meeneemt in bewerkingen op die data, optimaal functioneren?

Business aspecten

Binnen SDF moeten de partners ieder hun rol kunnen spelen en zeker zijn dat hun belangen in het grote geheel gediend worden. Dat geldt zowel voor de ontwikkelfase als voor de daarop volgende exploitatiefase. SDF richt zich daarom op het ontwikkelen van een verzameling van samenhangende waardeproposities. Ook de identificatie en verdeling van kosten is onderwerp van onderzoek.

Organisatorische aspecten

Binnen de door de samenwerking veranderende keten zullen nieuwe informatiediensten ontstaan. De deelnemende organisaties zullen hun cultuur, manier van werken en denken over dienstverlening en bedrijfsvoering daarop moeten aanpassen. De partners van SDF onderzoeken hoe ze hun gedrag zo goed mogelijk kunnen laten aansluiten op het gedrag van de andere partners. Ook onderzoeken hoe ze de gewenste ketenverbreding kunnen realiseren.

SDF is één van de vele field labs binnen Smart Industry. De aanpak binnen SDF kan een voorbeeld zijn voor het delen van kennis in andere delen van de agro-industrie of in de maakindustrie.

Expertise

Human Behaviour & Organisational Innovation

Wij ontwikkelen en passen kennis toe op het gebied van sociale innovatie. De focus ligt enerzijds op interventies voor gedragsverandering, om acceptatie van 'nieuw' gedrag door klanten en burgers te versnellen.... Lees verder
Expertise

Strategic Business Analysis

Strategic Business Analyse van TNO creëert inzichten in innovaties die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken. Wij realiseren een vliegwiel voor innovatie... Lees verder

Contact

Ing. Evert van den Akker MBA

  • Service development
  • business case new service
  • ICT innovation
E-mail

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.