Scalable IT Systems: Efficientie verhogen met grootschalige sensornetwerken of IoT en big data

Met behulp van slimme sensoren kunnen real-time allerlei metingen aan productieprocessen gedaan worden, maar bijvoorbeeld ook aan dijken, of ondergrondse leidingen. Hiermee kunnen processen worden geoptimaliseerd, onderhoud vergemakkelijkt en calamiteiten voorkomen worden. Met uitgebreide kennis van sensornetwerken gekoppeld aan proces- en domeinkennis kan TNO helpen bij het bedenken en ontwikkelen van sensorsystemen.

We werken aan toepassing van IT-systemen en ontwikkelen grootschalige sensorsystemen of Internet of Things (IoT). Onze expertise zetten we breed in onder meer binnen de maakindustrie en agrofoodsector. “We zoeken complexe en weerbarstige omgevingen en vraagstukken op waar we onze kennis kunnen aanwenden. We helpen bedrijven hun proces efficiënter te maken via innovatieve sensorsystemen. Dankzij de met sensoren gemeten data en modellen is alle benodigde informatie voor handen om de juiste beslissingen op het juiste moment te maken”, vertelt Evert van den Akker, business developer Scalable IT systems.

IJkdijk & smart dairy farming

Een voorbeeld van een project is IJkdijk. Dit is een van de eerste projecten waar dankzij sensortechnologie op afstand allerlei metingen en analyses gedaan worden, in dit geval aan dijken. TNO is initiatiefnemer en medeoprichter van FloodControl IJkdijk samen met partners Deltares, STOWA en de NOM. Het doel is het onderzoeken van de mogelijkheden om dijken te monitoren door middel van sensoren om uiteindelijk te komen tot een systeem voor digitale dijkmonitoring. Inmiddels zijn een aantal echte dijken uitgerust met deze sensoren.

Een ander domein waarin onze sensortoepassing ingezet wordt is de melkveesector. Binnen het project Smart Dairy Farming heeft het toepassen van real-time sensormetingen in combinatie met analyse de duurzaamheid en efficiency verhoogd. Er wordt nauwkeurig gemeten wat nodig is om koeien optimaal te laten groeien, gezond te houden en melk te laten produceren. Binnen dit project werken verschillende partners in de zuivelketen samen aan het creëren van waarde op basis van gedeelde big data-informatie.

Multidisciplinaire aanpak

TNO levert binnen de verschillende projecten expertise op het gebied van IT, big data, IoT, business modellen en organisatieveranderingen en speelt een essentiële rol bij het samenbrengen van partners binnen ecosystemen. Bovendien kan eventueel benodigde domeinkennis binnen of buiten TNO gezocht worden. We onderzoeken hoe onze klanten werken, ontwikkelen bijpassende systemen en begeleiden tevens de implementatie zodat de nieuwe manier van werken in de praktijk goed loopt. We blijven onze expertise ontwikkelen om te zorgen dat we blijven voorlopen ten opzichte van de markt.

Wilt u meer weten over wat wij doen op het gebied van Scalable IT systems, heeft u vragen over sensorinnovaties, IoT of big data, of wilt u met ons samenwerken? Lees hieronder verder of neem dan contact met ons op.

Efficiëntie, effectiviteit, kwaliteit en de kosten van systemen
Contact

Ing. Evert van den Akker MBA

  • Service development
  • business case new service
  • ICT innovation