Als plaatsvervangend directeur van de NOM houdt Ed van de Beek zich onder andere bezig met ontwikkeling en innovatie op het gebied van Energie en ICT. 'We weten allemaal dat we de komende 20 jaar nog afhankelijk zijn van fossiele brandstoffen, zoals gas. Daar wil je toch zo efficiënt mogelijk mee om gaan.' Ed van de Beek vertelt over de samenwerking met TNO binnen het ontwikkelingsprogramma Smart Power System (SPS).

TNO draagt binnen dit programma bij op het gebied van administratieve processen (zoals nieuwe verrekeningsmechanismen) en ICT (in het bijzonder op het gebied van telecommunicatie). Het mooie van SPS is dat het bijzonder duidelijk illustreert hoe ICT nieuwe energie innovaties mogelijk maakt. De energiesector is volop bezig met innovatie. Een van de drivers daarbij is de opkomst van decentrale energieopwekkers zoals bijvoorbeeld windmolens, zonnecellen en de nieuwste ontwikkelingen op het gebied van verwarmingsketels, de zogeheten HRe ketels.

Nieuwe mogelijkheden

Deze laatstgenoemde technologie zal op termijn de vervanger gaan worden van de huidige HR ketels zoals we die al langer kennen. Bijzonder bij deze nieuwe ketel is de mogelijkheid om eigen elektriciteit op te wekken als 'bijproduct' van warmteproductie zoals warm water en verwarmingswater. De volgende stap zou zijn om de HRe ketels door middel van ICT met elkaar te koppelen zodat een zogeheten 'Virtual Power Plant' ontstaat. Dit netwerk van gekoppelde HRe ketels kan ook andere duurzame energievormen als wind en zonneenergie herbergen. Het op grote schaal op afstand besturen van deze HRe ketels (en andere decentrale elektriciteit opwekkende systemen) draagt op den duur bij aan het verminderen van de noodzaak voor fossiele brandstoffen en andere bronnen van energie. De individuele HRe ketels zullen niet alleen voor verwarming en elektriciteit in een huis zorgen, maar ook worden ingezet door bijvoorbeeld een energiebedrijf om elektriciteit terug te leveren aan het nationale elektriciteitsnet. Het geheel hiervoor beschreven valt onder het Smart Power System programma.

Betrokken partijen

De volgende partijen zijn thans betrokken bij de uitvoering van het SPS programma: Continuon, Eneco Netbeheer BV, Energy Valley, Essent Netwerk B.V., Gasunie Engineering & Technology, GasTerra, ICT Automatisering, KEMA, N.V. NOM, TietoEnator en TNO.

Contact