In de netwerkeconomie werken organisaties intensief samen in ketens en vindt veel informatie uitwisseling plaats. Interoperabiliteit maakt samenwerken tussen organisaties effectiever en efficiënter. Open Standaarden kunnen een belangrijk hulpmiddel zijn om interoperabiliteit te bereiken. TNO ondersteunt diverse sectoren bij het neerzetten van interoperabiliteitsoplossingen.

Het belang van interoperabiliteit is gigantisch. Interoperabiliteit zorgt voor effectieve en efficiënte samenwerking in de keten. Door middel van open standaarden wordt leveranciersafhankelijk gereduceerd en innovatie bevorderd. Internationaal onderzoek heeft laten zien dat door een verbetering in interoperabiliteit miljarden bespaard kunnen worden in onder meer de automobiel en elektrotechnische industrie. Maar ook nationaal lopen de besparingen in de miljoenen in zowel de industrie (logistiek & transport) als ook binnen de overheid. Niet voor niets tracht de Europese Commissie, en nationale overheden, op verschillende terreinen interoperabiliteit en de kwaliteit van open standaarden te bevorderen. In het toekomstig internet neemt het belang alleen maar toe: Denk aan trends zoals Open Data, Cloud Computing en Plug & Play zaken doen: Succesvolle toepassing is afhankelijk van interoperabiliteit en goede standaarden. Keten en informatie-architecturen vormen daarbij de basis voor het ontwikkelen van interoperabiliteitsoplossingen waarbij open standaarden als hulpmiddel kunnen worden ingezet.

InformatieKnooppunt Interoperabiliteit (IKI)

Al circa 10 jaar is TNO actief in het veld van ketendigitalisering en informatiestandaardisatie in verschillende sectoren. Op basis van deze expertise heeft TNO het InformatieKnooppunt Interoperabiliteit (IKI) opgericht, om het onderzoek in dit thema te coördineren, en het aanbod van expertise en hulpmiddelen beter inzichtelijk te maken. Door middel van het IKI ondersteunen wij onze klanten op twee hoofdlijnen:

 • Future Internet Interoperability
 • Standaardisatie

Bij Future Internet Interoperability staat innovatie centraal door de inzet van nieuwe ontwikkelingen zoals die op globale schaal opkomen. Bij standaardisatie richten we ons op het toepassen van onze uitgebreide kennis in praktische trajecten:

 • Adviseren over ketendigitalisering en de selectie, het gebruik en de toepassing van bestaande (informatie)standaarden.
 • Opstellen en beheren van een nieuwe (informatie)standaard.
 • Beoordelen van de kwaliteit van bestaande (informatie)standaarden en implementatie van deze standaarden.

Daarbij gebruikt TNO een aantal op basis van wetenschap en best-practices ontwikkelde instrumenten, waaronder:

 • BOMOS voor het inrichten van organisatie en processen voor het beheren en ontwikkelen van open standaarden.
 • ADONIS voor inzicht en sturing van de adoptie van ketendigitalisering.
 • MOSES: inhoudelijke methode voor het consistent ontwikkelen van interoperabiliteitsoplossingen op basis van architectuur en modellen.
 • Pressure Cooker: het ontwikkelen van een standaard in een week.
 • iQMSS voor het bepalen van de kwaliteit van standaarden.
 • eValidator: Online hulpmiddel om kwaliteit van implementaties te verhogen.

Zowel de innovaties op het gebied van Future Internet Interoperability als de instrumenten voor standaardisatie zetten we in voor vele klanten en sectoren. Varierend van de logistieke sector tot aan het onderwijs en agro/food. Voor zowel de uitzendbranche (SETU) en afvalbranche (STOSAG) heeft TNO de standaarden ontwikkeld en daarbij een rijke set aan instrumenten ingezet. Deze standaarden worden ook door TNO beheerd.

Contact

Michiel Stornebrink

 • Data science
 • eBusiness
 • Semantic web
 • Linked data
 • Standaardisatie