Hoe langer een koe gezond en productief blijft, hoe beter dat is voor de koe, de boer en de zuivelketen als geheel. Boeren hebben daarom behoefte aan advies over de verzorging van individuele koeien en daarvoor moeten alle factoren die meespelen tegen elkaar worden afgewogen. Het project Smart Dairy Farming (SDF) laat zien hoe real-time sensordata in een complexe keten de duurzaamheid verhoogt. Maar bedrijven kunnen er ook beter mee sturen op rendement. Zie ook 'data als fundament voor kringlooplandbouw'.

Neem vrijblijvend contact met Evert van den Akker

Contact

Samenwerking in de keten

In de melkveesector verzamelt men al jarenlang zeer gedetailleerde informatie over de koe en de bedrijfsprocessen op een melkveehouderij. Deze data biedt inzicht in de melkproductie, de gezondheid van de dieren en hun voortplanting.

Op basis daarvan worden werkinstructies opgesteld die met name bedoeld zijn om de levensverwachting van een koe te verlengen
 en bedrijfsprocessen te optimaliseren. Deze systemen leidden al tot verbeteringen op het gebied van dierenwelzijn, maar de informatie werd slechts op kuddeniveau verzameld en analyse vergde veel tijd. Daardoor was het soms lastig om snel in te grijpen.

TNO werkte samen met Wageningen University en zuivelproducenten CRV, Agrifirm en Friesland Campina om dat te verbeteren. Zo ontstond het Smart Dairy Farming-project. Ons uitgangspunt was om een overkoepelend systeem te bouwen waarin niet alleen meer informatie werd verzameld, maar ook op een manier die door de verschillende partijen in de productieketen werd geaccepteerd. En dat gebeurt nu in real-time, dus direct als het in de stal plaatsvindt. Op die manier kan de boer bijvoorbeeld zelfs tot het uur nauwkeurig bepalen wanneer een koe het beste kan worden geïnsemineerd.

Technologie met respect voor de ondernemer

TNO helpt partners in uiteenlopende sectoren op een efficiënte en veilige manier gebruik maken van elkaars data. Dat doen we onder andere met technologieën als blockchain en artificial intelligence. Hiermee kunnen we processen beter analyseren en nieuwe diensten in de melkveesector worden ontwikkeld. Bedrijfsgevoelige informatie wordt in ons systeem wel gedeeld, maar is niet zomaar zichtbaar. De data wordt namelijk versleuteld en gebruikt om alle partijen in de sector betere keuzes te laten maken. In toenemende mate gaat dat zelfs automatisch. 

Iedereen blijft eigenaar van zijn data en alleen met toestemming van de eigenaar gedeeld. Ze wordt alleen door onze technologie geraadpleegd op een manier die volledig aan de strenge privacywetgeving voldoet. TNO brengt partijen bij elkaar, ontwikkelt de architectuur op basis van de eisen van de sector en zet kennis over sensoren en modellen in. Zo maken we de meerwaarde van datadeling duidelijk en zorgen we dat ook concurrerende bedrijven de handen ineen slaan.

samenwerken

Onze partners uit de industrie en de boeren zelf erkennen de meerwaarde van deze manier van onderlinge datadeling. Elke partij kan daarmee zijn productieproces beter afstemmen en zo efficiënt mogelijk bijdragen aan duurzaamheid en de gezondheid van het dier. Daarmee besparen we vandaag in de kosten én kunnen we voorzien in de vraag van morgen. Toch staat dit project nog in de kinderschoenen. TNO werkt verder met andere partijen om de gehele melkproductieketen bij dit systeem te betrekken. 

Blijven voldoen aan de vraag en strenger wordende eisen van de toekomst, zonder het kind van de rekening te worden? Het antwoord schuilt in digitalisering. Neem vrijblijvend contact met Evert van den Akker op om te bekijken wat digitalisering voor jouw onderneming kan betekenen.

Expertise

Expertisegroep Human Behaviour & Organisational Innovation

Wij ontwikkelen en passen kennis toe op het gebied van sociale innovatie. De focus ligt enerzijds op interventies voor gedragsverandering, om acceptatie van 'nieuw' gedrag door klanten en burgers te versnellen.... Lees verder
Roadmap

Strategic Business Analysis - vliegwiel voor innovatie

Strategic Business Analysis van TNO creëert inzichten in innovaties die de concurrentiekracht van bedrijven en het welzijn van de samenleving duurzaam versterken. Wij realiseren een vliegwiel voor innovatie... Lees verder
Algemeen

Feed the future: data als fundament voor kringlooplandbouw

Ons huidige landbouwsysteem biedt de Nederlander een breed palet aan voedsel: van zoveel mogelijk eten voor zo weinig mogelijk geld tot biologisch en fairtrade voedsel. De uitstoot die daarmee gepaard... Lees verder
Roadmap

Data sharing: de sleutel tot verdere digitalisering

Data sharing, oftewel het delen van data, versnelt innovatie. Denk aan betere behandelmethoden door het veilig delen van patiëntgegevens. Of aan digitalisering van papieren processen en gebruik van kunstmatige... Lees verder

Contact

Ing. Evert van den Akker MBA

  • Service development
  • business case new service
  • ICT innovation