In de netwerkeconomie werken organisaties intensief samen in ketens en vindt veel informatie-uitwisseling plaats. Interoperabiliteit maakt samenwerken tussen organisaties effectiever en efficiënter. Open standaarden kunnen een belangrijk hulpmiddel zijn om interoperabiliteit te bereiken. TNO ondersteunt diverse sectoren bij het neerzetten van interoperabiliteitsoplossingen.

Het belang van interoperabiliteit is gigantisch. Interoperabiliteit zorgt voor effectieve en efficiënte samenwerking in de keten. Internationaal onderzoek heeft laten zien dat door een verbetering in interoperabiliteit miljarden bespaard kunnen worden. Maar ook nationaal lopen de besparingen in de miljoenen in zowel de industrie als ook binnen de overheid. Niet voor niets tracht de Europese Commissie, en nationale overheden, op verschillende terreinen interoperabiliteit en de kwaliteit van open standaarden te bevorderen. In het Internet of Things (IoT) en het Semantic Web neemt het belang alleen maar toe. Denk hierbij aan trends zoals Open, Linked en Big Data en Plug & Play zaken doen: Succesvolle toepassing is afhankelijk van interoperabiliteit en goede standaarden.

Expertise van connected business

Al ruim 10 jaar is TNO actief in het veld van ketendigitalisering en informatiestandaardisatie in verschillende sectoren. Deze expertise is gebundeld in de groep Connected Business, die onderzoek in dit thema coördineert en het aanbod van expertise en hulpmiddelen inzichtelijk maakt. Binnen de groep staat innovatie in interoperabiliteit centraal door de inzet van nieuwe ontwikkelingen zoals die op globale schaal opkomen. Rondom standaardisatie richt TNO zich op het toepassen van onze uitgebreide kennis in praktische trajecten. Werkzaamheden die TNO zoal uitvoert zijn:

 • Adviseren over ketendigitalisering en de toepassing van bestaande (semantische) standaarden.
 • Opstellen en beheren van een nieuwe (semantische) standaard.
 • Toepassen en onderzoeken van Linked Data technieken om informatie te koppelen.
 • Opstellen en beheren van ontologieën.

Hierbij gebruikt TNO een aantal op basis van wetenschap en best-practices ontwikkelde instrumenten, waaronder:

 • Standaardisatie scan: het bepalen van de kansen van standaardisatie in een sector.
 • MOSES: methode voor het consistent ontwikkelen van interoperabiliteitsoplossingen.
 • Pressure Cooker: het ontwikkelen van een standaard in een week.
 • BOMOS: het inrichten van organisatie en processen voor het beheren en ontwikkelen van open standaarden.
 • eValidator: online hulpmiddel om kwaliteit van implementaties te verhogen.
 • ADONIS: inzicht en sturing van de adoptie van ketendigitalisering.
 • Linked Open Data stappenplan: het beschikbaar stellen van data als Linked Data.
Multi domein interoperabiliteit binnen de energiesector (CERISE-SG)

TNO zet de kennis rondom interoperabiliteit in voor vele klanten en sectoren, varierend van logistiek, energie, agro-food tot aan retail en zakelijke dienstverlening. Voor zowel de uitzendbranche (SETU), de afvalbranche (STOSAG) als de tweewielerbranche (DST) heeft TNO de semantische standaarden ontwikkeld en is TNO betrokken bij het beheer. In opdracht van de Europese Commissie is de Smart Appliances Reference Ontology (SAREF) ontwikkeld en binnen de energiesector is in het CERISE-SG project gewerkt aan het toepassen van Linked Data technieken om informatie uit een drietal domeinen te koppelen.

Downloads
Expertise

Expertisegroep Data Science

De afdeling Data Science van TNO bezit expertise over het delen en analyseren van gestructureerde en ongestructureerde data.  Daarbij richten we ons op data-analyse met behulp van machine learning, en... Lees verder

Contact

Michiel Stornebrink

 • Data science
 • eBusiness
 • Semantic web
 • Linked data
 • Standaardisatie