Ons werk

Investeren in privacy loont

Als in mei 2018 nieuwe Europese privacyregels gaan gelden, heeft dat vergaande gevolgen voor bedrijven, organisaties en overheden die privacygevoelige gegevens van klanten verzamelen en verwerken. Het moeten voldoen aan de nieuwe regels biedt volgens TNO ook grote kansen om te innoveren en op basis hiervan nieuwe diensten te ontwikkelen. De privacy principes van RESPECT4U van TNO zijn daarbij een praktisch hulpmiddel.

RESPECT4U is bedoeld voor bedrijven en organisaties die gegevens van hun klanten opslaan en verwerken om daar diensten op te baseren. Dat kunnen zowel overheidsinstanties zijn als particuliere bedrijven. Te denken valt aan telecom- en energiebedrijven, banken, webwinkels maar ook ziekenhuizen. De privacy principes van RESPECT4U behandelen alle aspecten van het verantwoord omgaan met persoonsgegevens in onderlinge samenhang, waaronder privacy by design, beveiliging, de rol en rechten van betrokkenen, de inbedding in de organisatie, kosten en baten, en de noodzaak van transparantie. Lees meer over RESPECT4U.

Uitgelezen kansen

De Algemene Verordening Gegevensverwerking (AVG) wordt op 25 mei 2018 in alle lidstaten van de EU van kracht. Op niet-naleving van de nieuwe regels staan forse boetes. Zo dwingt de AVG alle organisaties die persoonsgegevens verwerken zich hier grondig op voor te bereiden. Dat is meer dan nagaan of de gegevensverwerking juridisch op orde is. Technische, organisatorische, juridische en klantgerichte aspecten moeten in samenhang worden aangepakt. Volgens privacy-expert Marc van Lieshout van TNO biedt de AVG daarmee een uitgelezen kans aan organisaties voor zichzelf na te gaan hoe ze privacy voor zich willen laten werken. “Met RESPECT4U maken we duidelijk dat de verordening geen last is, maar dat je deze moet aangrijpen om te innoveren. Het helpt bedrijven na te denken over nieuwe datadiensten en concurrentievoordelen te behalen.”

Voortrekkersrol

Daarbij biedt nieuwe encryptietechnologie mogelijkheden innovatief met gegevens van klanten om te gaan maar wel met respect voor de privacywetgeving. Deze vormen van encryptie zijn gebaseerd op complexe wiskundige formules en versleutelen gegevens op een revolutionaire manier. Daardoor hoeven er veel minder gegevens te worden uitgewisseld om deze op juistheid te controleren. TNO speelt bij de ontwikkeling van deze technologie een voortrekkersrol en heeft de wens om met verschillende stakeholders deze te beproeven in nieuwe toepassingen.
“Nieuwe encryptietechnologieën bieden organisaties de kans hun gegevensprocessen anders, lees innovatief, te organiseren en daarbij de privacy van klant of patiënt beter te waarborgen. Je neemt de vertrouwensrelatie met je klanten opnieuw onder de loep. Door de gegevens  technisch en organisatorisch beter in te richten heb je én een goed verhaal naar je klanten én naar de markt.”

Inzicht bieden

Het vertrouwen van consumenten en burgers in de wijze waarop organisaties met hun gegevens omgaan is door de grote aantallen hacks en datalekken onder druk komen te staan. “Consumenten en burgers vragen zich af of hun gegevens wel in vertrouwde handen zijn. Of ze niet worden misbruikt. Dat zijn legitieme vragen. Organisaties hebben er wat bij te winnen als ze hun klanten goed informeren en transparant zijn over wat ze met hun gegevens doen.” . Marc van Lieshout hamert er dan ook op het vraagstuk van privacy zowel vanuit het systeem te benaderen als vanuit de belangen van de klant. Zo onderzoekt TNO of een privacydashboard consumenten en burgers voldoende inzicht kan bieden in de verwerking van hun gegevens. Voor organisaties ontwikkelt TNO modellen die behalve de kosten van de privacy-investeringen ook inzichtelijk maken welke baten te realiseren zijn. Bijvoorbeeld omdat de gegevensprocessen beter op orde zijn, en de kans op datalekken verminderd wordt.
“Innoveren met respect voor privacy kan zeker lonend zijn. En als je het goed organiseert, levert dat je een voorsprong op je concurrentie.”

Herkent u zich in deze benadering en wilt u meer weten over innoveren met privacy?
Neem dan contact op met Jean-Louis Roso.

Wilt u meer over RESPECT4U weten?

Lees onze whitepaper
Contact

Jean-Louis Roso

  • Big Data
  • Privacy & e-Identity
  • Information Enabled Empowerment
  • iOverheid
  • eOverheid
E-mail

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Op TNO.nl maken we gebruik van cookies. De daarin opgeslagen informatie kan bij een volgend bezoek weer naar onze servers teruggestuurd  worden.