Ons werk

Elektronische overheid

TNO ondersteunt ICTU, die op haar beurt ministeries, provincies, gemeenten en waterschappen helpt om de elektronische overheid te realiseren. Overheden helpen om beter te presteren met ICT.

Dat is het motto van ICTU (ICT Uitvoeringsorganisatie), die ministeries, provincies, gemeenten en waterschappen helpt de elektronische overheid te realiseren. De burger moet eenvoudig, snel, altijd en overal langs elektronische weg zaken kunnen doen met overheidsinstanties. 'Het is voor de eindgebruiker, de inwoner van gemeente A of provincie B, heel simpel: kan ik vanuit huis via de pc m'n zaken regelen, of moet ik weer een middag vrij nemen om in de rij te gaan staan? Krijg ik aan het loket te horen 'Daarvoor moet ik even m'n collega raadplegen' of krijg ik een antwoord direct op mn scherm? Binnen een paar jaar is elk loket van elke overheid 24 uur per dag open. Dan is de overheid mede door het werk van ICTU tot in haar kern veranderd.

Een bekend voorbeeld van het werk van ICTU is de website overheid.nl, waar alle overheidsinformatie online is te vinden. Dat is een programma dat we uitvoeren voor BZK - het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het is op zichzelf enorm belangrijk dat alle overheidsinformatie, waaronder de actuele stand van de wetgeving, op het net te vinden is. Het gaat echter niet alleen om het informeren van de inwoners van dit land, maar ook om het kunnen verrichten van transacties, zoals het aanvragen van een vergunning. Het gaat ook om het op elkaar laten aansluiten van talloze systemen van verschillende overheden. De overheid wil transparant zijn en de burger moet op een eenvoudige en veilige manier worden bevrijd van de enorme rompslomp aan papieren formulieren, wachttijden en ander ongemak. ICT is daarbij een hulpmiddel en voor het realiseren van de doelstellingen van regering en lagere overheden doen wij weer een beroep op deskundige partijen, zoals TNO.'

Kijk hier voor het volledige artikel uit TNO magazine.

Contact

Jean-Louis Roso

  • Big Data
  • Privacy & e-Identity
  • Information Enabled Empowerment
  • iOverheid
  • eOverheid
E-mail

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.