Ons werk

Het potentieel van data benutten door betere besturing en beheer

Digital ecosystem governance betreft de besturing van het delen van data in een ecosysteem van publieke en private organisaties, dusdanig dat waarde gecreëerd kan worden vanuit de data. TNO biedt een aantal instrumenten en methodes  die organisaties  helpen grip te krijgen op hun data innovatiepotentieel : data governance and IT-management in digitale ecosystemen.

Beheer en Ontwikkel Model Open Data (BOMOD)

Gecontroleerd beheren en delen van data

Toegang hebben tot- en het daadwerkelijk kunnen openstellen en gebruiken van- data is essentieel wanneer men spreekt over het creëren van waarde met data. Hoewel het triviaal klinkt, is de beschikbaarheid en technische verenigbaarheid van veel open datasets momenteel nog een probleem. Onder andere onvoldoende kwaliteit van datasets, een gebrek aan vertrouwen in organisaties waarmee de data te delen en voorziene risico’s rondom privacy of economische sensitiviteit zijn hier oorzaken van. Data governance helpt eigenaren van data hun data beter te beheren in het proces van publicatie en (her)gebruik van de data. TNO biedt een aantal methodes en instrumenten  die organisaties ondersteunen in het houden van controle over hun data en zo waarde uit data te kunnen realiseren.

Open data succesvol beheersen

Veel overheden nemen tegenwoordig deel aan initiatieven rondom open data. Dit maakt data open data een wereldwijd gekend en geaccepteerd concept is geworden. Echter, de publieke en private organisaties hebben in de praktijk problemen om de potentiële waarde van open data te herkennen en te realiseren. TNO heeft daartoe BOMOD ontwikkeld, het ‘Beheer en Ontwikkel Model Open Data’. Dit is een raamwerk dat organisaties helpt om problemen te overwinnen die men tegen kan komen wanneer data gepubliceerd wordt. Het raamwerk bestaat uit een overzicht van activiteiten waarmee rekening gehouden moet worden wanneer partijen open data ontwikkelen en beheren. BOMOD geeft praktische richtlijnen en gereedschappen om het proces van het publiceren van data succesvol te beheersen en te besturen.

Open data decision tree

Welke data is geschikt voor open data?

Een deel van BOMOD gaat over de manier waarop bepaald kan worden welke datasets geschikt zijn om te worden gepubliceerd als open data. Gebaseerd op onderzoek en praktijkervaring stelde TNO hiervoor de 'Open data decision tree' op.  De decision tree helpt organisaties om gestructureerd te analyseren welke data kan worden gepubliceerd als open data. In de analyse worden een aantal aspecten nagelopen (onder andere eigenaarschap, privacy, economische waarde, datakwaliteit en technisch formaat) om te kunnen beslissen of ze een obstakel vormen voor het publiceren van de data. Indien de aspecten een obstakel vormen geeft BOMOD een aantal interventies welke uitgevoerd kunnen worden om deze obstakels te overwinnen.

Besturen van informatievoorziening in digitale ecosystemen

Het inschatten en beheren van het IT-aandeel intern in een organisatie staat beschreven in verschillende raamwerken, waaronder het IT-CMF en COBIT. IT-CMF plaatst IT-organisaties op een 'capability maturity curve', gebaseerd op best practices uit de industrie. Er wordt daarbij gekeken naar 34 verschillende bekwaamheden rondom IT management. Om de informatievoorziening en bedrijfswaarde voor het gehele digitale ecosysteem te verbeteren is echter een meer holistische aanpak benodigd die alle belanghebbenden in het ecosysteem meeneemt.

Gebaseerd op het IT-CMF raamwerk heeft TNO een raamwerk ontwikkeld dat zich richt op het ondersteunen van meerdere organisaties in een ecosysteem voor samenwerking en innovatie. Het doel is maximale waarde uit de IT-investeringen te halen in de gedeelde waardeketen. Het raamwerk bestaat uit verschillende bekwaamheden waarvan de volwassenheid kan worden ingeschat.

De kennis rondom digital ecosystem governance heeft TNO toegepast in verschillende sectoren. Zo is de Open data decision tree gebruikt in een project voor de haven van Rotterdam en in de tuinbouwsector en is de loonaangifteketen (UWV, Belastingdienst) met behulp van IT-CMF beoordeeld.

Benieuwd wat TNO en haar expertise rondom digital ecosystem governance voor uw bedrijf kan betekenen? Neem dan contact met ons op.

Lees meer

Downloads
Expertise

Data Science

De afdeling Data Science van TNO bezit expertise over het delen en analyseren van gestructureerde en ongestructureerde data.  Daarbij richten we ons op data-analyse met behulp van machine learning, en... Lees verder

Linda Oosterheert MSc

Contact

Linda Oosterheert MSc

  • Interoperabiliteit
  • Semantiek
  • Standaardisatie
  • Beheer van data en standaarden
  • Open Data
E-mail

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.