Judith Duveen en Joost van der Vleuten, EZ: 'We schakelen TNO in om onze bevlogen visie te ontnuchteren'. Communicatietechnologie raakt meer en meer verknoopt met media. Welke consequenties heeft dat, bijvoorbeeld voor de regelgeving? TNO beantwoordde die vraag voor het Ministerie van Economische Zaken.

Duveen: 'Digitalisering en convergentie zijn niet alleen technologische innovaties waardoor je kunt bellen via je tv-kabel en tv kunt kijken op je mobiele telefoon. Het zet ook markten en beleidskaders op zijn kop. Alle communicatievormen worden sterk beïnvloed door convergentie. Niet alleen telefonie en post, maar ook omroep. En dus komen er steeds meer vragen op EZ af, zowel over digitalisering als over het goed functioneren van markten.'Van der Vleuten: 'Als we op een kennisvraag stuiten of we denken: we lopen het gevaar dat we te veel aan ons eigen denkraam vastzitten, is het goed om er een externe partij bij te halen met veel kennis op dat terrein.'

Onafhankelijk advies

'In eerste instantie hebben we TNO gevraagd om een inventarisatie te maken van vraagstukken die spelen of zouden kunnen gaan spelen op het terrein van de omroep. Vervolgens kreeg het project een internationale tak. Judith en ik werden gevraagd om voor de OESO, de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling, in Parijs een paper te maken over de gevolgen van technologische convergentie voor het beleid. Daar hadden we een visie op, maar we wilden daar een stevig feitelijk fundament onder leggen. We hebben TNO gevraagd een inventarisatie te doen: hoe is het beleid rond convergerende markten georganiseerd in andere landen? TNO heeft dat onderzocht voor dertien OESO-landen. Dat was opdracht twee. Opdracht drie is samen met het ministerie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap tot stand gekomen. Die betrof de effecten van de convergentie van telecommunicatie en media op de reclamemarkt.'

Contact

Jean-Louis Roso

  • Big Data
  • Privacy & e-Identity
  • Information Enabled Empowerment
  • iOverheid
  • eOverheid
E-mail

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.