Ons werk

RFID voor schapen en geiten

Per 1 januari 2008 moeten alle schapen en geiten in Europa hun leven lang te volgen zijn. Alleen al voor ons kleine landje is dat een enorme operatie, gezien het grote aantal schapen en geiten en de diversiteit in de sector. Een praktijkpilot moet eventuele problemen vroegtijdig openbaren.

Hans van Dongen, directie Voedselkwaliteit & Diergezondheid van het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit vroeg hierbij de ondersteuning van TNO. In de pilot wordt de praktische uitvoerbaarheid van de indentificatie- en registratietechniek beproefd en de technische haalbaarheid van de elektronische elementen bepaald. Tevens wordt er een kosten-batenanalyse gemaakt.

Frans Lambi, programmamanager bij LNV, uit zijn tevredenheid over de bijdrage van TNO: 'Het is een complex project. De technologie staat volgens plan in het veld en de inzet van de mensen is buitengewoon'. Een oormerk met chip in het oor of een bolus (klein keramiek buisje) met chip in de netmaag - met een van deze twee radiofrequente (RF) identificatiemiddelen lopen straks alle schapen en geiten rond. In combinatie met de nodige apparatuur en software zijn ze zo hun hele leven te volgen. De gegevens worden opgeslagen in een centrale database, zodat er bijvoorbeeld bij een uitbraak van een besmettelijke dierziekte adequaat kan worden gereageerd.

Radicale verbetering

Het RF-identificatiesysteem betekent een radicale verbetering van het huidige registratiesysteem dat slechts één centrale inventarisatie per jaar kent. De administratieve lasten voor de sector worden verlicht en de bestrijding van dierziekten en de voedselveiligheid worden verbeterd, doordat een betere naleving van de voorschriften mogelijk is.Kijk hier voor meer informatie over het Ministerie van LNV.

Downloads

Contact

Ir. Peter Laloli

  • projectmanagement
  • structural health monitoring
  • sensornetwerken
E-mail

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.