In opdracht van de Europese Commissie werkt TNO aan het inventariseren van alle semantiek en data die van belang is voor communicatie tussen slimme apparaten in huishoudens. Al deze slimme apparaten communiceren op een verschillende manier en de informatie die ze uitwisselen verschilt van elkaar. TNO brengt de informatie samen in één ontologie die gebruikt kan worden om de data te matchen. Deze ontologie sluit aan op de ETSI M2M architectuur.

ETSI, het European Telecommunications Standard Institute, heeft de machine-to-machine (M2M) architectuur gestandaardiseerd. De architectuur beschrijft op welke manier en hoe machines onderling met elkaar kunnen communiceren. Op deze pagina leest u over het proces, de status, de resultaten en informatie over het review proces van de resultaten.
De eerste activiteit in het project betreft het verzamelen van bestaande semantische en use case assets. Dit is in april 2014 afgerond.
De tweede activiteit binnen het project betreft het vertalen van elk van de gevonden modellen of use cases naar een common ontology taal en het mappen of matchen van alle modellen naar de common ontology. Deze activiteiten worden iteratief opgepakt waarbij de common ontology continu in ontwikkeling is en aangepast wordt op basis van de modellen die eraan gekoppeld worden.
De derde activiteit betreft het formaliseren van de common ontology en het vastleggen van de ontologie in de ETSI M2M architectuur.

Project resultaten en reviews

Gedurende het project worden er vier rapporten opgeleverd. Deze rapporten worden eerst ter review voorgelegd aan de Advisory Board, en vervolgens gepubliceerd. Na publicatie wordt eenieder in de gelegenheid gesteld het rapport te reviewen. De volgende rapport worden opgeleverd:

  • First Interim study report, dit rapport geeft een overzicht van de gevonden semantische en use case assets (Mei 2014)
  • Second Interim study report, dit rapport bevat de vertaling van de assets naar OWL en de mappingen tussen de verschillend modellen (Augustus 2014)
  • Third Interim study report, dit rapport bevat de definitie van de smart appliances unified ontology en legt vast hoe de ontologie past binnen de ETSI M2M architectuur (December 2014)
  • Final Study report, dit rapport bevat de inhoud van alle voorgaande rapporten en een executive summary (Maart 2015)

Meer informatie

Meer information over de resultaten van het project en de documentatie van de workshops is te vinden op: https://sites.google.com/site/smartappliancesproject/home.

Contact

Dr. Laura Daniele

  • Semantische interoperabiliteit
  • Internet of Things (IoT)
  • Standaardisatie
  • SAREF
  • Smart Home
E-mail

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.