Ons werk

Monitor Draadloze Technologie

In de Monitor Draadloze Technologie 2017 wordt een overzicht gegeven van ontwikkelingen in het draadloos speelveld. In de juni-editie belicht TNO de stand van zaken omtrent een aantal draadloze technologieën vanuit voornamelijk technisch-inhoudelijk perspectief. In de november-editie wordt ingezoomd op de komende, vijfde generatie mobiele technologie en op enkele beoogde toepassingssectoren daarvan.

Op het gebied van draadloze technologie speelt een diversiteit aan ontwikkelingen. Het mobiele dataverkeer groeit jaar na jaar explosief als gevolg van een toenemend gebruik van smartphones. Om in deze groei te kunnen voorzien wordt door mobiele providers fors geïnvesteerd in de uitrol en verbetering van het 4G (LTE) netwerk. Wi-Fi en andere draadloze technologieën hebben een belangrijke plaats ingenomen bij het laagdrempelig aanbieden van draadloze toegang over kortere afstanden. Daarbij nemen de toepassingsmogelijkheden van met name Wi-Fi als drager van een grotere diversiteit aan diensten, gestaag toe.

De standaardisatie van de volgende generatie mobiele technologie, 5G, heeft het afgelopen jaar doorgang gevonden en zal in de komende jaren verder gestalte krijgen. Een belangrijk toepassingsgebied van 5G, het Internet of Things, is een groeimarkt die snel in belang toeneemt en waarvoor nu al verschillende netwerken worden uitgerold, die al dan niet opgenomen zijn in LTE.

Met de Monitor Draadloze Technologie biedt TNO een degelijk, actueel en toegankelijk overzicht van de stand van zaken ten aanzien van de ontwikkeling en inzet van draadloze technologie. De Monitor bedient verschillende doelgroepen bij overheid en bedrijfsleven in Nederland. De Monitor is bedoeld voor lezers met een algemene achtergrond in de telecommunicatie. In principe worden vanuit een nationaal perspectief wereldwijde ontwikkelingen gevolgd.

Voor 2017 bestaat de Monitor Draadloze Technologie uit twee schriftelijke rapportages. Naast de ontwikkelingen die voorzien in de accommodatie van de algemene groei in mobiel dataverkeer is dit jaar in de juni-editie een kort overzicht opgenomen van respectievelijk de technologieën rond burgeralarmering en scheepvaartidentificatie. In de november-editie wordt ingegaan op 5G en enkele voorziene toepassingsgebieden hiervan die juist ook voor Nederland van belang zijn: industrie, de spoorwegen, ouderenzorg, consumenten, defensie en openbare orde en veiligheid.

Download het TNO-rapport: Monitor Draadloze Technologie Najaar 2017

download
Contact

Ir. Ruud Overduin

  • netwerken
  • draadloze technologie
E-mail

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.