Ons werk

E2B: Het onderzoeksprogramma bouw op Europees niveau

E2B (Energy Efficiënt Buildings) is een Europees Publiek Privaat Samenwerkingsverband. Het programma richt zich op het onderzoeken, ontwikkelen en demonstreren van energie efficiënte gebouwen via Europese projecten.

Per deelnemend land is een Nationaal Liaison Point (NLP) opgericht. Het Nederlandse NLP wordt gecoördineerd door TNO en heeft een tweeledig doel nl. enerzijds de leden vroegtijdig informeren over de ontwikkelingen van E2B op Europees niveau, zoals nieuwe calls en onderzoeksresultaten en anderzijds de inbreng vanuit het Nederlandse bedrijfsleven meenemen in de onderzoeksagenda van E2B.

Deelname aan E2B projecten

E2B is niet alleen interessant voor universiteiten en onderzoeksinstituten, maar zeker ook voor het bedrijfsleven en het MKB. Deelname aan de programma's van E2B verloopt via calls, vergelijkbaar met andere Europese onderzoekstrajecten. Voor de periode 2010-2013 is er een budget van circa 1 miljard euro beschikbaar, waarvan 50% wordt bijgedragen door de Europese Commissie. Deelnemen is niet alleen cruciaal voor bedrijven (ook MKB) die invloed op de Europese onderzoeksagenda willen en kunnen uitoefenen, maar ook van groot belang voor hun innovatie en concurrentieversterking.

Lid worden van het Nederlandse NLP

De NLP's zijn in het leven geroepen voor het betrekken van de nationale partijen en het afstemmen van nationale programmering en stimulering op het E2B programma. Door lid te worden van het NLP hebben leden exclusieve toegang tot de activiteiten van het NLP rondom E2B, vroegtijdige informatie over E2B calls die open gaan en bovendien biedt het een uitstekend netwerkplatform.

Prof. dr. ir. Olaf Adan

Contact

Prof. dr. ir. Olaf Adan

  • thermochemische warmteopslag
  • energieopslag
  • energie efficientie in de bouw
  • materiaal technology
  • Horizon2020
E-mail

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.