Ons werk

Veilige tunnelconstructies

Tunnels zijn bijzondere constructies in het infrastructurele wegennetwerk. 'Hoe borgen we de menselijke en de constructieve veiligheid van tunnels?' Met dit vraagstuk houdt TNO zich voortdurend bezig door allerlei vormen van kennisontwikkeling en kennisoverdracht.

Wat maakt tunnels zo anders en dus bijzonder ten opzichte van andere constructies? Omdat tunnels onder de grond liggen zijn deze minder toegankelijk en moeilijker onderhoudbaar dan bijvoorbeeld een brug. Tevens zijn ze vaak een uniek onderdeel van de weginfrastructuur. Tunnels worden tegenwoordig ontworpen op een levensduur van honderd jaar. Dit brengt allerlei eisen met zich mee voor de duurzaamheid van het materiaal dat wordt gebruikt. Daar komt bij dat een groot deel van de constructie (de buitenkant) niet kan worden gecontroleerd, wat onzekerheden met zich meebrengt. Tunnels bevinden zich vanuit functioneel ruimtegebruik vaak in stedelijke gebieden waar veel mensen wonen. Hierdoor is de maatschappelijke impact van tunnels groot. Denk aan rampsituaties als brand of het exploderen van gevaarlijke stoffen in een tunnel. Het is belangrijk ervoor te zorgen dat de constructie van tunnels in dit soort situaties een zo laag mogelijk risico vormt.

Productontwikkeling en -innovatie

TNO kent de vastgestelde normen en is op de hoogte van de voortdurend veranderende eisen die aan tunnels worden gesteld. De experts van TNO ondernemen verschillende activiteiten die bijdragen aan de interne, externe en constructieve veiligheid van tunnels. Om de levenscyclus van tunnels beter te kunnen kwantificeren, doet zij aan productontwikkeling van en -innovatie op constructieve systemen. Voor het testen van specifieke situaties en onderdelen van tunnels, heeft zij verschillende laboratoria beschikbaar. Kijk voor voorbeelden van onderzoek rondom veiligheid van tunnelconstructies onder cases.

Ons werk

Tunnelveiligheid

Ongelukken in tunnels kunnen ernstige gevolgen hebben. Bij een explosie of brand in een gesloten systeem kan vuur overslaan naar andere voertuigen en aanwezigen kunnen lastig wegkomen van de gevaarlijke... Lees verder

Dr. ir. Adri Vervuurt

Contact
E-mail

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.