Ons werk

Regisserend opdrachtgeverschap bij woningcorporaties

TNO en vereniging van woningcorporaties Aedes slaan de handen ineen. Samen met vijf corporaties werken wij aan een routeplanner “Op weg naar regisserend opdrachtgeverschap”. De ontwikkeling van de sector naar een niveau waar regisserend opdrachtgeverschap mogelijk is, vergt een verdere professionalisering van de (inkoop)organisatie en de betrokken mensen. Het TNO-concept: 'resultaatgericht vastgoedonderhoud' speelt in op deze transitie.

Woningcorporaties moeten ook de komende jaren blijven investeren in verduurzaming van bestaande woningen, herstructureren waar leefbaarheid in het geding komt en indien mogelijk nieuwe woningen bouwen. Wijzigingen in wet- en regelgeving raken ook de vastgoedafdelingen van woningcorporaties. Oude werkwijzen worden daarom kritisch tegen het licht gehouden, soms goed bevonden, maar soms ook radicaal gewijzigd. Kortom: corporaties hebben te maken met grote veranderingen, ze staan aan het begin van een ander type opdrachtgeverschap: regisserend opdrachtgeverschap. Wat betekent dat voor de organisatie van het werk? Welke (organisatorische) stappen moet je doorlopen om te komen tot een ander type opdrachtgeverschap?

Resultaatgericht vastgoedonderhoud

Een professionele corporatie bepaalt op welke wijze zij de markt benadert. Opdrachtgever en opdrachtnemer zijn echter door de toegenomen complexiteit steeds meer afhankelijk van elkaar. Een moderne opdrachtgever stemt de samenwerkingsvorm hier op af. Het door TNO ontwikkelde concept: 'resultaatgericht vastgoedonderhoud' speelt in op de transitie. Het vormt een directe invulling van regisserend opdrachtgever. TNO leidt woningcorporaties op tot regisserend opdrachtgever. Handelen vanuit de regisserende rol is geen doel op zich, maar een gevolg van een kritische en professionele houding bij het realiseren van de bouwopgave. Daarnaast traint TNO onderhoudspartijen in hun rol als ondernemende, initiatiefrijke opdrachtnemer.

Verandering in rollen

Samenwerking volgens de principes van regisserend opdrachtgeverschap biedt onderhoudspartijen de mogelijkheid het werk uit te voeren naar eigen inzicht, binnen de gemaakte afspraken. Deze moeten wel helder, betrouwbaar en controleerbaar zijn. De opzichter, projectleider, vastgoedmanager en verhuurconsulent van de woningcorporatie krijgt hierdoor een heel andere rol. Op basis van de gemaakte afspraken werken de partijen samen waarbij wederzijds een kritische houding en aantoonbaar betrouwbaar handelen voorop staat.

Visievorming voor routeplanner naar regisserend opdrachtgeverschap

TNO en Aedes zijn het traject gestart met vijf kernpartners: Woonconcept, SSHN, ZOwonen, Thuisvester en Stek. Na dit traject volgt een fase met toolontwikkeling en pilots. Afhankelijk van de behoefte van de woningcorporaties worden tools in kaart gebracht en verder uitgewerkt. Dit biedt de woningcorporatie de mogelijkheid om op verschillende niveaus te starten met de individuele operationele invoering van regisserend opdrachtgeverschap.

Meer informatie over de routeplanner of wil je zelf als corporatie een transitietraject doorlopen? Neem contact met ons op.

Meer informatie over Resultaatgericht Vastgoedonderhoud

RgVo
Ons werk

Modellen TNO verhogen kwaliteit onderhoud tegen lagere kosten

De expertise die TNO heeft ontwikkeld op het gebied van de bouw, ontsluiten we in toenemende mate in modellen. Vervolgens maken we die modellen met softwareapplicaties toepasbaar voor bouw-, installatie-... Lees verder
Kennis

INNOVATIEF CIRCULAIR BOUWEN voor een duurzame gebouwde omgeving

In de bouw ontstaan volop innovatieve ideeën. TNO helpt bedrijven (bouwbedrijven, toeleveranciers, architecten) die concreet te maken door kennisdeling en advisering. We zetten ons daarbij tegelijkertijd... Lees verder
Ons werk

Resultaatgericht vastgoedonderhoud: eenvoudig economisch

Vastgoedondernemingen en onderhoudsbedrijven zijn gebaat bij heldere onderlinge afspraken over werkwijze, inhoud en kwaliteit van hun onderhoudsprogramma's. Nu gaat vaak nog veel tijd en geld verloren... Lees verder
Ons werk

Strategisch advies voor economische waardecreatievastgoed

Vastgoed gaat minimaal dertig jaar mee. Na vijftig jaar moet het grondig worden gerenoveerd of gesloopt. Tijdens deze lange periode is het voor vastgoedbeleggers, woningeigenaren en verhuurders belangrijk... Lees verder

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.