Ons werk

Sectorbreed verbeteren: samen innoveren loont

Vaak loont het om met een brede vertegenwoordiging vanuit een sector verbeteringen te realiseren. Bijvoorbeeld met opdrachtgever en opdrachtnemers samen, of als groep bedrijven uit een branche. Samen verbeteren kan sectorbreed voordeel opleveren, terwijl de ontwikkelkosten worden gedeeld. Experts van het Innovatiecentrum Bouw (ICB) hebben ruime ervaring met het begeleiden van sectorbrede verbeteringen met uiteenlopende partijen.

Sectorbreed verbeteren gebeurt altijd in nauw overleg en met de inzet van meerdere partijen uit een specifieke branche. Gezamenlijk bepalen we hoe de sector op een hoger niveau kan functioneren. Vervolgens vertalen we dit naar concrete, bruikbare oplossingen. Dit zijn bijvoorbeeld gezamenlijk ontwikkelde richtlijnen en normen, generieke softwaretools of de validatie van nieuwe technologieën. Daarbij zijn de oplossingen die worden ontwikkeld laagdrempelig toepasbaar.

Sector-voorbeelden

Een goed voorbeeld van sectorbreed verbeteren is stichting STOREKA binnen de kassenbouwsector. STOREKA en TNO werken al 30 jaar samen, wat heeft geresulteerd in een uitgebreide set ontwerpprogramma's voor kassen. Praktisch elke glazen kas in de wereld is hiermee ontworpen. Voor de bouwmarkt is de opzet van een collectief van woningbouwcorporaties (PROWoCo) in een vergevorderd stadium. ICB organiseert het proces om tot een gezamenlijke visie en de benodigde ontwikkelstappen te komen. Ook kan het ICB de ontwikkelstappen vervolgens uitvoeren. Door de onafhankelijke positie en de brede kennisbasis is het ICB een geschikte partner voor collectief onderzoek.

Stappenplan

Het uitvoeren van sectorbrede verbeteringen is maatwerk. Wel onderscheiden we enkele stappen:

  • We brengen de gemeenschappelijke visie en ambitie in kaart. TNO gebruikt hiervoor de Branche Innovatie Agenda.
  • Vanuit de gedragen ambitie bepalen we de innovatiebelemmering en kijken we wat nodig is om deze weg te nemen. Dit kan bijvoorbeeld met een richtlijn, de ontwikkeling van een rekenmethode of het opstellen van een testprocedure.
  • De individuele bedrijven ontvangen het voorstel voor het traject.
  • Een begeleidingsgroep van betrokken bedrijven geeft inhoudelijke input tijdens het ontwikkeltraject.
  • Afhankelijk van het gekozen traject wordt kennis ontwikkeld en verspreid, worden opleidingen verzorgd en wordt met de groep een plan gemaakt om de kennis in de toekomst verder te ontwikkelen.

Drs. Peter Paul van 't Veen

Contact

Drs. Peter Paul van 't Veen

  • bouw
  • infrastructuur
E-mail

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.