Ons werk

Sustainable Portfolio Management: duurzaamheid in kaart

Veel bedrijven koketteren met duurzaamheid. Maar kloppen de claims? Wanneer mag je überhaupt spreken van duurzame productie en duurzame producten? Samen met Arthur D. Little ontwikkelde TNO voor Solvay, een wereldspeler op het gebied van chemie, een methodiek om duurzaamheid objectief te meten: sustainable portfolio management (SPM).

TNO-projectleider en milieukundige Toon van Harmelen: "Solvay maakt onder meer grondstoffen voor glas. Glas kan op een vieze en op een schone manier worden gemaakt en worden gebruikt voor duurzame en minder duurzame toepassingen. Glas is als grondstof voor frisdrankflessen niet heel duurzaam, als element van zonnepanelen juist weer wel. Kortom: het ene glas is het andere niet. Dat komt in onze systematiek tot uitdrukking." De door TNO ontwikkelde methodiek beoordeelt zowel producten als processen op duurzaamheid. Van Harmelen: "We schetsen een speelveld met een assenkruis. Op de horizontale as staat de duurzaamheid van de producten, op de verticale as staat de duurzaamheid van de productie. Het streven is zoveel mogelijk naar het kwadrant rechtsboven te bewegen en zo ver mogelijk weg te blijven van het kwadrant linksonder, want daar vind je producten waarnaar weinig vraag is in een duurzame samenleving en die ook nog eens op een weinig duurzame manier zijn geproduceerd."

Opschuiven naar kwadrant rechtsboven

De analyse heeft betrekking op aspecten als de hoeveelheid energie die tijdens de productie wordt gebruikt, de mate van vervuiling van lucht, water of bodem en het gebruik van al dan niet giftige of schaarse grondstoffen. Ook geeft de analyse weer in hoeverre in de aanvoerketen en gedurende het uiteindelijke gebruik van het product sprake is van duurzaamheid. TNO koos bewust voor de term 'management', aldus Van Harmelen. "Ondernemen is geen statisch proces. Producten veranderen, evenals productieprocessen. Onze methodiek laat zien waar de producten en processen zich in het speelveld bevinden en maakt inzichtelijk in hoeverre het wenselijk is te investeren in een bepaald product of een proces te herontwerpen, zodat het opschuift naar het kwadrant rechtsboven."

Groeikansen

Volgens Van Harmelen zal de markt voor niet-duurzame en niet duurzaam geproduceerde producten steeds verder afnemen. "Het is in het belang van bedrijven dat ze hun portfolio geleidelijk naar het kwadrant rechtsboven brengen. Daar liggen immers groeikansen. Onze methodiek zet een proces van bewustwording in gang en stimuleert bedrijven nu al na te denken over producten en processen die duurzaam zijn en straks geld opleveren. Met andere woorden: SPM vergroot de winstgevendheid van bedrijven én levert milieuwinst op."

Downloads

Drs. Toon van Harmelen

Contact

Drs. Toon van Harmelen

E-mail

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.