Ons werk

SeReMo: steun bij verantwoorden van groepsrisico's

Wanneer geef je een milieuvergunning af voor opslag of verwerking van gevaarlijke stoffen? Kun je dichtbij risicovolle bedrijven bebouwing toestaan? Gemeenten en provincies moeten bij zulke beslissingen verantwoording afleggen over het genomen besluit. In de praktijk blijkt die 'verantwoording van het groepsrisico' lastig te zijn. Met SeReMo, een instrument dat is ontwikkeld door TNO, kunnen veiligheidsregio's hierover beter adviseren.

Bij het beoordelen en verantwoorden van groepsrisico's is de veiligheidsregio een belangrijke adviseur voor het bevoegd gezag. Zij adviseert over de bestrijding en beperking van een ramp met gevaarlijke stoffen en over de mate van zelfredzaamheid van personen in de omgeving van een risicovolle inrichting of transportas. Volgens de Adviesraad Gevaarlijke Stoffen zijn de adviezen van veiligheidsregio's een belangrijke aanvulling op de verplichte kwantitatieve risicoanalyse (QRA). Die analyse houdt namelijk geen rekening met het aantal gewonden en de mate van zelfredzaamheid van personen, terwijl dat inzicht cruciaal is voor de hulpdiensten. De Adviesraad constateerde ook dat er geen goede methodiek is om het aantal gewonden en de ernst van hun letsel te kwantificeren en om zelfredzaamheidsbevorderende maatregelen te beoordelen op effectiviteit. Adviezen van veiligheidsregio's ontberen daarom nogal eens een kwantitatieve onderbouwing.

Groepsrisico inschatten

TNO ontwikkelde daarom in opdracht van de ministeries van Veiligheid en Justitie en Infrastructuur en Milieu, een instrument waarmee de benodigde analyses wel gedegen kunnen worden gedaan. TNO'er Chris Thijssen: 'De keuze viel op TNO vanwege onze uitgebreide kennis op het gebied van kwantitatieve risico- en effectmodellering. SeReMo - een afkorting die staat voor Self Rescue Model - kwantificeert de effectiviteit van maatregelen die de zelfredzaamheid bevorderen in termen van reductie van het aantal doden en gewonden en ook de aard van het letsel. Het instrument biedt een goede onderbouwing voor de verantwoording van het groepsrisico. SeReMo is gebaseerd op wetenschappelijke kennis over letselschade en is afgestemd met praktijkexperts.'

Nederland veiliger

SeReMo biedt de volgende mogelijkheden:

  • Het berekenen van het aantal te verwachten slachtoffers bij een ongeval met gevaarlijke stoffen, gedifferentieerd naar letselernst.
  • Het vertalen van letselernst naar de mate van zelfredzaamheid van slachtoffers.
  • Het vertalen van letselernst naar een bruikbare maat voor de hulpdiensten (triageklassen).
  • Het kwantificeren van de veiligheidswinst van zelfredzaamheidsbevorderende maatregelen in termen van reductie van het aantal te verwachten slachtoffers, inclusief de letselernst.

SeReMo heeft zijn nut al in diverse praktijkcases bewezen, zegt Thijssen: 'De verantwoordelijken bij de veiligheidsregio's kunnen met SeReMo beter inzicht krijgen in de gevolgen van een calamiteit en gemeenten en provincies kunnen vervolgens meer weloverwogen verantwoording afleggen over hun beslissingen. Zo maken we met z'n allen Nederland veiliger.'

Ing. Ingrid Raben

Contact

Ing. Ingrid Raben

  • externe veiligheid
  • risicoanalyse
  • QRA
E-mail

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.