Ons werk

Luchtkwaliteit en klimaat

Op het gebied van luchtverontreiniging onderzoekt TNO  de emissies en verspreiding van stoffen en hieraan gerelateerde atmosferische processen, zoals chemische omzetting. Hierbij wordt de interactie van luchtkwaliteit met andere atmosferische processen  steeds belangrijker, zoals bijvoorbeeld invloed van fijn stof op inkomende straling. Dit onderzoek wordt uitgevoerd met modellen, metingen aan de grond, satellietgegevens en data assimilatie.

Centraal bij het onderzoek staat het LOTOS-EUROS model . Hiermee wordt de vorming, verspreiding en depositie van ozon, fijn stof, stikstofdioxide, en ammoniak over Europa kan berekend. Het model bevat de mogelijkheid om de pan-Europese luchtkwaliteitsontwikkelingen te meten, volgen en voorspellen en is ook in staat om in zoomen op specifieke stedelijke en industriële gebieden. Het model legt de relatie tussen emissies en optredende concentraties en deposities. TNO ontwikkelt en beheert LOTOS-EUROS.

Speciaal is de mogelijkheid om met dit model emissies uit specifieke brongebieden of bronsectoren te oormerken. Hiermee kan op een efficiënte manier de relatieve en absolute bijdrage van lokale bronnen en lange-afstandstransport voor een groot gebied worden bepaald, wat inzicht geeft in oorzaken en potentiële maatregelen. Daarnaast onderscheid LOTOS-EUROS zich door gebruik van data-assimilatie. De samenwerking tussen verschillende expertises binnen TNO (o.a. emissies) maakt ons uniek.

LOTOS-EUROS wordt ingezet voor operationele internationale luchtkwaliteitsverwachtingen, het beantwoorden van beleidsvragen wereldwijd en wetenschappelijke toepassingen.

Ir. Ronald Albers MpA

Contact

Ir. Ronald Albers MpA

  • klimaat
  • duurzaamheid
  • ketenanalyse
  • emissies
E-mail

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.