Ons werk

Filegolven op de A58 in beeld gebracht

Het project Filegolven A58, dat TNO uitvoerde in opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu, geeft inzicht in hoeveel congestie (uitgedrukt in voertuigverliesuren) als gevolg van filegolven ontstaat op de A58 en hoe de filegolven er op dit traject uit zien. Filegolven worden ook wel spookfiles genoemd. Deze studie is het vooronderzoek voor het project Spookfile A58 waarin maatregelen worden ingezet om filegolven te verminderen.

Op de A58 van Tilburg naar Eindhoven ontstaan regelmatig filegolven. In het project Filegolven A58 is met behulp van de lusdata van de jaren 2009, 2010, 2011 en 2012 een analyse gemaakt van filegolven op de A58 van Eindhoven naar Tilburg en vice versa. De TNO tools RAMON en ATOL zijn gebruikt voor het classificeren van files, het identificeren van filegolven en het maken van de figuren over filegolven. De studie bestaat uit 2 delen: 1) Classificatie van files naar filegolven, incidentfiles en infrastructurele files
2) Analyse van de precieze locaties waar filegolven voorkomen en het bepalen van de 'regelruimte' (de beschikbare restcapaciteit).

Belangrijkste conclusies

  • Vrijwel dagelijks zijn er filegolven op de A58, testen van maatregelen om filegolven aan te pakken is mogelijk.
  • Er zijn filegolven in beide rijrichtingen. Er zijn wel verschillen in filegolven in de beide rijrichtingen qua uiterlijke kenmerken; start- en eindpunt, de lengte van de golf, de zwaarte van de golf en de tijd tussen opvolgende golven.
  • Filegolven van Tilburg naar Eindhoven ontstaan veelal bij Oirschot en lopen kilometers door.
  • Filegolven van Eindhoven naar Tilburg zijn gevarieerder, de meerderheid is kort en intens en veelal gecombineerd met incidentfiles en infrastructurele files.
  • Obv regelruimte lijkt aanpakken van filegolven van Eindhoven naar Tilburg uitdagender dan in de andere rijrichting. Ook hebben de eerste filegolven Tilburg naar Eindhoven minder regelruimte dan de opvolgende golven.

Contact
E-mail

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.