Ons werk

RAMON en ATOL maken files razendsnel inzichtelijk

De TNO-tool RAMON maakt het mogelijk om in zeer korte tijd filelocaties op het Nederlandse wegennet te identificeren. Met ATOL kunnen de files bovendien automatisch worden onderverdeeld in filegolven, incidentfiles en files als gevolg van een infrastructureel capaciteitsprobleem.

Door RAMON en ATOL in te zetten kan bijvoorbeeld worden voorspeld op welke locaties van het wegennetwerk vaak filegolven ontstaan. Gerichte maatregelen kunnen op deze locaties veel file leed helpen voorkomen.. Denk aan maatregelen als een invoegassistent, adaptive cruise control en dynamische maximum snelheden. Een goed inzicht in de locaties waar maatregelen nodig zijn en de effecten van de maatregelen is belangrijk voor investeringsbeslissingen. De TNO-tools kunnen deze effecten helpen bepalen.

Razendsnel toegankelijk

RAMON maakt verkeersdata uit detectielussen op het hoofd- en onderliggend wegennetwerk razendsnel toegankelijk. Complete jaren voor gehele provincies en zelfs geheel Nederland worden binnen enkele minuten in kaart gebracht en toegankelijk gemaakt voor beleidsmatige en verkeerskundige analyses. De data worden automatisch opgeschoond en gecorrigeerd. Door een koppeling van RAMON aan actuele verkeersdata zijn zelfs op de dag zelf nog analyses mogelijk. In de database van RAMON zijn alle verkeersgegevens van Rijkswaterstaat vanaf 2007 opgeslagen. Op korte termijn worden deze uitgebreid met de gegevens uit de Nationale Databank Wegverkeergegevens.

Inzichtelijk

Verkeersdata worden binnen RAMON en ATOL op verschillende manieren weergegeven. Dit kan variëren van 3D kaarten tot diagrammen en van filmpjes met filegolven tot vlekkenkaarten. De gebruiker kan de verkeersdata eenvoudig bekijken, vergelijken en inzoomen op trajecten en tijd. Daarnaast kan de gebruiker bekijken hoe vaak bepaalde typen files voorkomen, die door ATOL automatisch in de data worden opgespoord. Ook andere databestanden waaronder neerslagdata en beeldstanden van matrixborden zijn gekoppeld aan de verkeersdata. Hierdoor is het mogelijk om de invloed van het weer op de reistijden te bepalen, en kunnen reistijden beter worden voorspeld. Dit maakt het mogelijk om de effecten van bestaande maatregelen te evalueren en om maatregelen gericht te kunnen inzetten waar problemen zijn gedetecteerd.

Contact
E-mail

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.