Ons werk

CO2-uitstoot wegverkeer: vol op de rem

De EU wil dat de uitstoot van broeikasgassen door de transportsector in 2050 met 60% is verlaagd ten opzichte van 1990. TNO adviseert de Europese Commissie, onder meer bij de CO2-normering voor bestelauto's. TNO onderzocht voor de Europese Commissie welke technieken tot 2020 beschikbaar zijn om voertuigen zuiniger te maken, hoeveel CO2-reductie ze opleveren en wat ze kosten. Op basis hiervan is ingeschat welke limieten wanneer haalbaar zijn.

De gemiddelde emissie van nieuwe personenauto's in de EU was ongeveer 160 g/km in 2006. Die gaat via 130 g/km in 2015 naar 95 g/km in 2020. De norm voor 2025 staat nog niet vast, maar die zou wel eens op 75 g/km kunnen uitkomen. TNO-adviseur Richard Smokers: "Een reductie van meer dan 50% in 20 jaar. Dat is een grote stap, een wezenlijke bijdrage aan het halen van de langetermijndoelstellingen." TNO adviseert ook over de manier waarop de norm moet worden opgelegd. Kleine auto's stoten minder CO2 uit dan grote. Om die reden kunnen niet alle fabrikanten dezelfde gemiddelde CO2-emissie halen. De norm is daarom gedifferentieerd op basis van de massa van het voertuig. Fabrikanten van grote voertuigen krijgen dus een hogere limiet opgelegd voor hun verkoopgemiddelde CO2-emissie dan fabrikanten van gemiddeld kleinere voertuigen. Met modellen van TNO is bepaald hoe de wetgeving zo kan worden ingericht dat de lasten eerlijk over de verschillende fabrikanten worden verdeeld.

Toekomstige wetgeving heeft nu al effect

Deze toekomstige wetgeving heeft nú al effecten, aldus Smokers. "Vooruitlopend op de normen worden steeds meer nieuwe, brandstofbesparende technieken in voertuigen toegepast. Denk aan de directe injectie van benzinemotoren, kleinere motoren met turbo's, stop-startsystemen en hybride aandrijving." Dat TNO voor zowel beleidsmakers als voor de auto-industrie werkt, is een groot pluspunt, aldus Smokers. "We hebben diepgaande technische kennis en snappen de belangen van overheid en industrie. Daarmee dragen we bij aan beleid dat kan rekenen op een breed draagvlak."

Lagere kosten, schoner milieu

De projecten zijn niet alleen goed voor het milieu, maar ook voor de portemonnee, stelt Smokers. "De CO2-normen voor wegvoertuigen leiden weliswaar tot hogere aanschafkosten, maar de besparingen op brandstof zijn bij de huidige prijzen hoger dan de extra investering. Lagere emissies leiden ook tot lagere maatschappelijke kosten als gevolg van milieuschade. Wij zoeken altijd samen met overheden naar de meest kosteneffectieve oplossingen en naar een goede balans tussen planet, profit en people. Schonere auto's dus, zonder concessies te hoeven doen aan ruimte, comfort en veiligheid."

Contact

Dr. ir. Richard Smokers

  • duurzame mobiliteit
  • voertuigemissies
  • elektrische voertuigen
  • alternatieve brandstoffen
E-mail

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.