Ons werk

Elektrisch rijden: belangrijke optie duurzame mobiliteit

Klimaatverandering beperken, energiezekerheid waarborgen en de luchtkwaliteit verbeteren zijn onderwerpen die hoog op de maatschappelijke agenda staan. Elektrisch vervoer kan, als we het met beleid invoeren, een stevige bijdrage leveren aan het behalen van deze doelen en is een belangrijk ingrediënt voor een toekomstig duurzaam mobiliteitssysteem.

De wereldwijde belangstelling voor elektrische voertuigen wordt enerzijds veroorzaakt door doorbraken in accutechnologie die een grotere actieradius mogelijk maken. Anderzijds neemt de urgentie toe om oplossingen te vinden waarmee we klimaatverandering een halt kunnen toeroepen. De Nederlandse overheid heeft het Plan van Aanpak Elektrisch Rijden gelanceerd. Dit programma omvat negen proeftuinenprojecten, financiering, stimulering van de aanleg van infrastructuur en subsidies voor launching customers. TNO adviseert de ministeries en is betrokken bij drie proeftuinprojecten en drie High Tech Automotive Systems (HTAS) projecten waarin nieuwe technologie wordt ontwikkeld.Verschillende steden en regio's ontwikkelen hun eigen programma. Zoals Amsterdam, waar de gemeente met een gedegen onderbouwd plan in 2015 binnen de ring A10 ongeveer 10.000 elektrische voertuigen wil hebben rondrijden. Hiervoor komen diverse subsidies ter beschikking en wordt er bij elke koper in de buurt een oplaadpunt geïnstalleerd. TNO berekende voor Amsterdam hoeveel elektrische auto's er nodig zijn om de luchtkwaliteit significant te verbeteren.

Aan de slag met elektrisch vervoer

Voordat elektrische auto's echt kunnen doorbreken moet er nog veel gebeuren. Vergroting van de accucapaciteit en kostenreductie zijn belangrijke ingrediënten om deze nieuwe technologie grootschalig toe te kunnen passen. Daarnaast moet er worden geïnvesteerd in een oplaadinfrastructuur. Er is een consistente strategie en een lange adem nodig om dit innovatietraject succesvol te doorlopen. We moeten ervoor zorgen dat elektrisch vervoer op langere termijn klaar is voor grootschalige inzet.

De bijdrage van TNO

TNO is kennisleverancier en adviseur voor Nederlandse en Europese overheden en bedrijven op het gebied van duurzame mobiliteit. Elektrische mobiliteit is een van onze aandachtsgebieden. Onze kennis en expertises omvat onder meer technologieontwikkeling, gedragsaspecten, mobiliteitseffecten, milieu- en duurzaamheidaspecten en kennis van innovatiesystemen. TNO is actief in een groot aantal nationale en internationale projecten. De hieronder te downloaden trackrecord omvat recente projecten op het gebied van:

  • Begeleiding en monitoring van proeftuinprojecten.
  • Techniekontwikkeling, onder andere in HTAS-projecten.
  • Elektrische fietsen.
  • Technology assessments.
  • Beleidsondersteuning voor de nationale overheid (o.a. formule-E team).
  • Strategische ondersteuning van bedrijven en brancheverenigingen.
Contact

Dr. ir. Richard Smokers

  • duurzame mobiliteit
  • voertuigemissies
  • elektrische voertuigen
  • alternatieve brandstoffen
E-mail

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.