Ons werk

Uitstoot van stikstofoxiden door dieselvoertuigen

De NOx-uitstoot door auto’s en vrachtauto’s draagt in belangrijke mate bij aan de concentratie van het schadelijke NO2 in de lucht. Om aan de Europese normen voor de luchtkwaliteit te voldoen is het terugdringen van de NOx-uitstoot van het Nederlandse wegverkeer van groot belang. In opdracht van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu meet en beoordeelt TNO op regelmatige basis de emissies van voertuigen in de praktijk.

Zware vrachtwagens zijn schoon, personen- en bestelwagens nog niet

Moderne zware Euro VI vrachtwagens stoten in de praktijk gemiddeld een factor 10 minder stikstofoxiden (NOx) uit dan eerdere generaties Euro IV en Euro V vrachtwagens. De emissies van Euro 6 dieselpersonen- en bestelwagens laten echter een heel ander beeld zien. Ondanks voortdurende aanscherping van Europese emissielimieten blijft namelijk de praktijkuitstoot van NOx van nieuwe dieselpersonen- en bestelwagens de afgelopen twee decennia nagenoeg onveranderd. De praktijkuitstoot ligt daarmee fors hoger dan de opeenvolgende Euro-limieten gesteld in de emissiewetgeving.

EGR- en SCR-technologie

De lage praktijkemissies van zware Euro VI vrachtwagens worden voornamelijk bereikt met EGR- en SCR-technologie. Een SCR-katalysator is een technische voorziening in de uitlaat van een dieselauto die, onder toevoeging van AdBlue, NOx in de uitlaatgassen kan afbreken. EGR is een technologie die al langer door fabrikanten wordt toegepast om de NOx-uitstoot terug te brengen. Inmiddels wordt de combinatie van EGR- en SCR-technologie ook in personen- en bestelwagens toegepast. In de geteste Euro 6 dieselpersonenwagens blijken de EGR- en SCR-systemen in de praktijk niet optimaal te functioneren. Een van de geteste voertuigen presteerde echter wel goed. Daarmee is vastgesteld dat de combinatie van EGR en SCR de potentie heeft om de NOx-emissies van personen- en bestelwagens in de praktijk significant te verlagen.

Real Driving Emission test

Om ervoor te zorgen dat EGR en SCR bij dieselpersonen- en bestelwagens effectief worden toegepast, is een zogenaamde ‘Real Driving Emission’ (RDE) test noodzakelijk. Dit is nieuwe Europese wetgeving die normen stelt aan de NOx-emissies in de praktijk. Daarbij worden praktijkemissies met mobiele meetapparatuur op de openbare weg gemeten en beoordeeld. Dergelijke Europese wetgeving is ook noodzakelijk voor vrachtwagens en bussen om een lage NOx-uitstoot onder stedelijke rijomstandigheden te waarborgen. Uit de laatste inzichten blijkt namelijk dat, juist in binnenstedelijke gebieden, nog niet alle Euro VI vrachtwagens en bussen een lage NOx-uitstoot hebben.

Op 19 mei 2015 is het voorstel van Europese Commissie voor invoering van een nieuwe Real Driving Emissie test (RDE) in Brussel aangenomen. De details van deze RDE-wetgeving, waaronder de  limieten waaraan de praktijkemissies moeten voldoen, worden de komende tijd vastgesteld. De resultaten uit de meetprogramma’s van TNO vormen belangrijke input om tot effectieve RDE-wetgeving komen. De Europese Commissie stelt zich tot doel de gehele wetgeving voor het eind van 2015 vast te leggen, waarna 2 jaar later, eind 2017, de limietwaarden dwingend kunnen worden toegepast op dan te verlenen typegoedkeuringen. Weer een jaar later, eind 2018, wordt de procedure voor alle nieuwe auto’s verplicht.

Plug-in hybride diesel heeft hogere NOx-emissie dan plug-in hybride benzineauto

TNO heeft ook de emissies van een Euro 5 plug-in hybride diesel-personenwagens gemeten. De onderzochte plug-in diesel heeft een praktijk-NOx-uitstoot van gemiddeld 400 à 600 mg/km. Daarmee ligt de uitstoot van het voertuig significant hoger dan (plug-in) benzineauto’s, die in de praktijk gemiddeld 20 mg/km NOx uitstoten. Door de hybride batterij vaak op te laden kan de NOx-uitstoot van de diesel plug-in wel worden teruggebracht. Maar omdat de NOx-uitstoot van Euro 5 diesels in de praktijk tot een factor 30 hoger is dan de NOx-uitstoot van benzine-auto’s blijft ook bij veel laden de NOx-uitstoot van de Euro 5 plug-in diesel aanzienlijk hoger dan die van een (plug-in) benzineauto. Voor het realiseren van lage NOx-praktijkemissie bij plug-in diesels moet de NOx-uitstoot van de dieselmotor aanzienlijk worden verlaagd. Pas dan levert een plug-in diesel een positieve bijdrage aan het verbeteren van de luchtkwaliteit.

Ons werk

Emissiemetingen aan vrachtwagens en bussen

De Nederlandse overheid zet zich in voor het terugbrengen van brandstofverbruik en schadelijke emissies van vrachtwagens en bussen. Om over objectieve gegevens te kunnen beschikken, voert TNO in opdracht... Lees verder
Ons werk

Emissiemetingen aan personen- en bestelauto’s

In opdracht van het ministerie van Infrastructuur en Milieu voert TNO het steekproefcontroleprogramma voor personen- en bestelauto's uit. In dit meerjarenprogramma worden voertuigen uit de praktijk door... Lees verder
Nieuws

Uitstoot van stikstofoxiden door dieselvoertuigen

07 oktober 2015
In de media is er veel te doen over het verschil tussen de emissieprestaties van dieselvoertuigen bij testen in het laboratorium en in de praktijk. Lees verder
Nieuws

Uitstoottesten TNO: vrachtwagens schoner, personen- en bestelwagens nog niet

04 juni 2015
Moderne zware Euro VI vrachtwagens stoten in de praktijk gemiddeld een factor 10 minder NOx (stikstofoxiden) uit dan eerdere generaties Euro IV en V vrachtwagens. Ondanks voortdurende aanscherping van... Lees verder

Contact

Drs. Maarten Lörtzer

  • persvoorlichting
  • woordvoerder
  • media
  • voorlichter
  • pers
E-mail

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.