Ons werk

Innovaties aan het voertuig en de inpassing in stedelijke logistiek

Binnen het Europese project FREVUE werkt TNO samen met een groot aantal partners aan het demonstreren van elektrische voertuigen in de dagelijkse stedelijke logistieke praktijk. TNO houdt zicht specifiek met de volgende vragen bezig:

  • de vraag hoe elektrische voertuigen in te passen zijn binnen de stedelijke logistiek. Hierbij gaat het om het vinden van een haalbare business case voor verschillende typen voertuigen (klein, middel en groot) en aan aanpassingen in het logistiek concept, zodat dit in overeenstemming is met de eigenschappen van het voertuig
  • de vraag op welke wijze verschillende vormen van (lokaal) beleid, inkoop en eigendomsconstructies positief kunnen bijdragen aan de business case

Daarnaast publiceert TNO periodiek de stand van zaken met betrekking tot elektrische voertuigen in stedelijke logistiek:

  • State of the art of the electric freight vehicles implementation in city logistics (2015) 
  • State of the art city logistics and electric freight vehicles (2013) 

TNO is ook verantwoordelijk voor het opstellen van de evaluatiemethodiek binnen FREVUE:

  • Central Assessment Framework (2014)

Verdere informatie is ook te vinden in een aantal artikelen op basis van de inzichten uit FREVUE:

  • Quak, H.J., N. Nesterova, and T. van Rooijen (2015). Possibilities and barriers for using electric-powered vehicles in city logistics practice; in E. Taniguchi and R. G. Thompson (eds.), City Logistics IX, 169-184.
  • Quak, H.J. and N. Nesterova (2014). Challenges and issues for implementation of electric freight vehicles in city logistics, in C. Macharis, S. Melo, J. Woxenius and T. van Lier (eds.), Sustainable Logistics, 265 – 294. (Volume 6 Transport and Sustainability series by Emerald Books).

TNO is binnen FREVUE trekker van de werkgroep ‘policy and procurement’ en binnen het VREF Center of Excellence SUFS van de werkgroep: Working Group on Zero Emission City Logistics.

Contact

Dr. Hans Quak

  • stedelijke logistiek
  • stedelijke distributie
  • city logistics
E-mail

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.