Ons werk

Serious gaming logistiek leidt tot innovatieve oplossingen

Zet partijen in de logistieke sector, liefst met conflicterende belangen, samen aan een simulation game en je krijgt innovatieve oplossingen die aan de teken- of vergadertafel nooit waren bedacht.

‘We kunnen als TNO prachtig onderzoek doen en interessante rapporten schrijven, maar in dit geval blijkt het in de praktijk spelen van een serious game juist een schot in de roos’, zegt TNO-expert Jaco van Meijeren. TNO doet al langer onderzoek naar serious gaming en ontwikkelt hiervoor toepassingen in uiteenlopende domeinen. Logistiek is nu de nieuwste loot aan de stam. Hier is TNO al jaren bezig innovaties te versnellen door marktpartijen, overheden en beleidsmakers samen te brengen. Gaming past daar perfect in. Door samen te spelen ervaren partijen heel concreet wat de impact is van beslissingen die ze afzonderlijk of gezamenlijk nemen. Doordat ze zelf aan de knoppen draaien worden de gevolgen van hun keuzes voor de andere partijen of de markt als geheel direct duidelijk. Concurrenten krijgen begrip voor elkaars situatie. En die nieuwe inzichten maken volgens Van Meijeren meer indruk dan wanneer TNO die op papier had verstrekt.  

Over eigen grenzen heen kijken

De afgelopen periode is TNO in opdracht van Rijkswaterstaat intensief betrokken geweest bij het programma Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen (IDVV) om de binnenvaart efficiënter, flexibeler, betrouwbaarder te maken. Daarbij ontwikkelde TNO het idee een simulatiemodel te bouwen dat als basis dient voor het letterlijk spelen met allerlei logistieke concepten in de binnenvaart. De game speelt zich af in een bepaald vaargebied en de deelnemers kunnen het aantal of type schepen veranderen, punt-tot-punt verbindingen omzetten in hub-concepten, terminals uitbreiden, openingstijden verruimen, kortom van alles fysiek aanpassen in het simulatiemodel. Aan de interactieve game doen marktpartijen in de logistieke keten mee als rederijen, terminaloperators, logistiek dienstverleners en verladers, evenals vertegenwoordigers van overheden. De gevolgen van hun beleidsvoornemens zijn zo in de game te toetsen. De serious game heeft inmiddels op verschillende plekken in het land zijn nu bewezen en is uitgemond in vernieuwende logistieke concepten. Zo is in Nijmegen een nieuw hub-concept  van start gegaan en is in Amsterdam de inning van de havengelden op een innovatieve leest geschoeid.

Gaming voor synchromodaal vervoer

Recent heeft TNO samen met ECT en Danser de SynchroMania game ontwikkeld waarin spelers kunnen ervaren hoe synchromodaal vervoer werkt en wat de voordelen ervan zijn. SynchroMania is een mooi voorbeeld van wat de unieke combinatie van kennis over logistieke concepten én game design die TNO in huis heeft kan opleveren.

Daarnaast is het SYNCHRO-GAMING project gestart waarin specifieke games ontwikkeld zullen worden voor het spoorgoederenvervoer en voor het uitproberen van diverse synchromodale concepten.

‘De nieuwe inzichten die de spelers opdoen zijn vaak aanleiding voor verhelderende discussies en wederzijds begrip, ook tussen partijen met tegengestelde belangen. Er rollen innovatieve oplossingen uit die zonder de game nooit waren bedacht’, zeg Van Meijeren.

Drs. Jaco van Meijeren

Contact
E-mail

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.