Ons werk

Stadsverkeer geëvalueerd

Verkeersdrukte in steden leidt vaak tot congestie, luchtverontreiniging, CO2-uitstoot en extra verbruik van toch al schaarse fossiele brandstoffen. Sinds 2000 probeert het Europese Initiatief CIVITAS (City Vitality Sustainability) de schade voor de economie, milieu en gezondheid te verminderen.

Zo laten 26 steden in Europa met 300 pilots zien hoe je stedelijke mobiliteit duurzamer kunt organiseren. Funchal introduceert elektrische voertuigen en Ljubljana vraaggestuurde transportsystemen. En San Sebastian ontwikkelt een nieuw systeem voor logistieke distributie. TNO begeleidt alle evaluatie- en leerprocessen in dit programma.

Onze kennis over transitiemanagement gebruikten we voor het ontwikkelen van een raamwerk om alle pilots te evalueren. Op een gestructureerde manier achterhalen we zo de barrières die pilots gedurende hun looptijd ondervinden, welke activiteiten de steden daarop ondernemen en welke kansen ze benutten. Omdat TNO deze werkwijze samen met de deelnemende steden ontwikkelde, werken zij graag mee aan deze manier van leren en evalueren. Het draagvlak ervoor is groot. Uiteraard krijgen ze ook iets terug voor dit commitment: we reiken verbeterpunten aan en laten zien hoe je pilots kunt opschalen. En Brussel ontvangt beleidsaanbevelingen over de opzet, ontwikkeling en implementatie van duurzame mobiliteitssystemen.

Drs. Martin van de Lindt

Contact

Drs. Martin van de Lindt

  • veerkracht
  • veiligheid
  • sociale innovatie
  • zelforganisatie
  • transities
E-mail

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.