Ons werk

Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam 2012

TNO, de Vrije Universiteit Amsterdam en Ernst & Young hebben in opdracht van de gemeente Amsterdam en de Kamer van Koophandel Amsterdam de Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam 2012 opgesteld. Deze jaarlijkse verkenningen schetsen de economische ontwikkeling, concurrentiekracht en internationale verwevenheid van de hoofdstedelijke regio. Uit de cijfers blijkt dat deze regio in 2011 beter presteerde dan het landelijk gemiddelde.

De Economische Verkenningen geven een compleet beeld van de economische positie en ontwikkeling van de Metropoolregio Amsterdam. Deze regio omspant een groot gebied rondom de hoofdstad en omvat meer dan dertig omliggende gemeenten in het zuidelijk deel van Noord-Holland en Flevoland. De editie van 2012 besteedt veel aandacht aan de ontwikkeling van de regionale economie na de crisis van 2009. Naast cijfers over 2011 bevatten de verkenningen een regiospecifieke prognose voor de economische groei in 2012 en 2013. De resultaten zijn ook vergeleken met nationale en internationale cijfers. Hierdoor ontstaat een goed beeld van de concurrentiekracht en mate van internationalisering van de regio.

Belangrijkste bevindingen en conclusies

In 2011 bedroeg de economische groei van de Metropoolregio Amsterdam 1,5 procent. Deze groei was net iets hoger dan het landelijk gemiddelde. Vergeleken met 2010 is er echter wel sprake van een groeivertraging.
Net als in de hele Nederlandse economie is de basis van de regionale groei versmald. De groothandel houdt de groei op peil dankzij de aanwezigheid van internationale lucht- en zeehavens. De matige groei heeft vooral binnenlandse oorzaken. Consumenten houden de hand op de knip, evenals de financiële sector, voorheen een belangrijke groeimotor. Ook de productiviteitsgroei is mager, zeker vergeleken met andere Europese stedelijke regio's zoals Stockholm en Parijs.
De buitenlandse inbreng in de regio blijft groot. Veertig procent van alle buitenlandse investeringen in Nederland gaat hiernaartoe, van oudsher vooral uit de VS en Europa. Chinese investeerders, die toenemend Europa aandoen, kiezen echter eerder voor Duitsland omdat dit meer bekendstaat als kennis- en industrieland.

Compleet inzicht

Alle data uit het onderzoek heeft de dienst Onderzoek en Statistiek van de gemeente Amsterdam openbaar gemaakt op haar website. Samen met de papieren uitgave van de Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam 2012 geven zij een compleet inzicht in de regionale economische ontwikkelingen op korte en lange termijn. Voor beleidsmakers en ondernemers zijn deze gegevens van grote waarde om tot een goede besluitvorming en betere beoordeling van marktkansen te komen.

Lees de Economische Verkenningen Metropoolregio Amsterdam 2012

Lezen

Drs. Thijmen van Bree

Contact
E-mail

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.