Ons werk

Fietsen, auto’s en kruispunten intelligent maken

Innovaties die het fietsen veiliger en comfortabeler maken

Na de jarenlange daling in het aantal verkeersdoden, zien we in 2015 en 2016 een toename. Het aantal dodelijke fietsslachtoffers ligt rond de 200 per jaar. Fietsers vormen bijna een derde van het aantal zwaargewonden in het verkeer. TNO werkt op drie fronten aan het terugdringen van deze cijfers.

We hebben een intelligente fiets ontwikkeld die tijdig waarschuwt voor gevaarlijke situaties, er komen fietsvriendelijke auto’s en we ontwikkelen een intelligent kruispunt waarop ongelukken zijn te voorkomen.

Remsysteem detecteert fietsers

Vanaf 2018 produceren Europese fabrikanten auto’s die zijn uitgerust met een automatisch remsysteem, dat behalve auto’s en voetgangers ook fietsers tijdig detecteert. Dat is het resultaat van inspanningen door TNO. De afgelopen jaren hebben we partijen in de internationale automotive industrie bij elkaar gebracht om gezamenlijk een testmethode te ontwikkelen voor auto’s die automatisch remmen voor fietsers. Deze methode maakt per 2018 deel uit van de Europese consumententesten.

Airbag beschermt fietser

‘We hebben ervoor gezorgd dat de fietser nu bij de autofabrikanten op de kaart staat’, zegt TNO-onderzoeker Stefanie de Hair. ‘De ontwikkeling van automatische  remsystemen waren vooral op auto’s en voetgangers gericht. Een automatisch remsysteem is een belangrijke stap om de fietser te beschermen. Daarnaast heeft TNO een trekkende rol gespeeld bij de ontwikkeling van een fietsersairbag  aan de buitenkant van de auto. Mocht er toch een botsing met een fietser gebeuren, vangt deze de zwaarste klap van het hoofd op, wat het verschil kan maken tussen leven en dood. We hebben de technische werking ervan aangetoond. Het is nu aan de industrie.’

Intelligente fiets waarschuwt tijdig

De intelligente fiets, die we samen met Roessingh Research & Development en de Fietsersbond hebben ontwikkeld, waarschuwt via trillingen in het stuur en zadel op tijd voor een tegenligger of iemand die je inhaalt terwijl je net wilt afslaan. Groepen ouderen hebben de intelligente fiets in de praktijk getest en beschouwen deze als een uitkomst. Maar ook kinderen, wielrenners, mensen met een visuele beperking en andere in het verkeer kwetsbare groepen hebben er baat bij.

Intelligent kruispunt voorkomt ongevallen

Bij de ontwikkeling van technologieën om de verkeersveiligheid te verbeteren, nemen we altijd drie factoren in ogenschouw: voertuig, infrastructuur en menselijk gedrag. Dat komt bijvoorbeeld tot uiting bij het intelligente kruispunt. Fietsers, auto’s en infrastructuur rusten we uit met sensoren en door draadloze communicatie waarschuwen de verkeersdeelnemers elkaar tijdig voor onveilige situaties. Denk aan een fietser die plotseling de hoek omkomt en in botsing met een auto dreigt te komen. Sensoren op en langs de weg geven positie, snelheid en richting van de fietser door aan de auto zodat de bestuurder daar adequaat op kan reageren. Fietsers worden zo waarneembaar door auto's, ook al bevinden ze zich buiten het gezichtsveld van de automobilist. Na een eerste praktijkproef in Helmond willen we het systeem nu in samenwerking met overheden en bedrijven verder ontwikkelen.

Fietsers en gedrag

Voor de Nederlandse overheid en de Europese Commissie doen we onderzoek naar gedrag van fietsers. Daarbij maken we gebruik van de door  TNO ontwikkelde observatiemethode DOCTOR. De uitkomsten zijn van belang voor zowel de veiligheid van de fietser als vlotte doorstroming in de stad.

Wilt u meer weten over onze innovaties die de verkeersveiligheid vergroten? Neem dan contact op.

Zie ook gerelateerde video's

Overzicht fiets innovaties TNO
Intelligente fiets
Fietsersairbag
Automatisch noodremsysteem voor fietsers
Coöperatief automatisch noodremsysteem voor fietsers
Intelligent kruispunt

Ons werk

Naar nul doden onder kwetsbare verkeersdeelnemers

TNO ondersteunt de Europese ambitie om het aantal verkeersdoden tot nul te reduceren. TNO richt zich daarbij op de veiligheid van kwetsbare verkeersdeelnemers in stedelijke omgeving: voetgangers en fietsers.... Lees verder
Nieuws

Ouderen veilig op weg met eerste intelligente fiets

17 december 2014
Voor fietsers komt innovatieve techniek binnen handbereik die ze waarschuwt voor gevaarlijke situaties, zoals paaltjes en inhalende fietsers. Deze week is in aanwezigheid van minister Schultz van Haegen... Lees verder

Ir Stefanie de Hair-Buijssen

Contact

Ir Stefanie de Hair-Buijssen

E-mail

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.