Ons werk

Duurzame mobiliteit: de transitie versnellen met advies en inzichten

Voor het realiseren van duurzame mobiliteit is TNO actief om voertuigen schoon en zuinig te krijgen. Zo meten we de werkelijke uitstoot van schadelijke stoffen door voertuigen op de weg. Op basis van deze gegevens adviseren we zowel nationale als Europese overheden over de te nemen milieumaatregelen.

Het hart van ons werk bestaat uit het vergaren, koppelen, verrijken en interpreteren van voertuigdata, zowel op het gebied van emissies als rijgedrag. De kennis die we hiermee opdoen, verwerken we in onze modellen. Onze focus ligt op de volgende drie onderwerpen:

Praktijkemissies van verkeer en vervoer

TNO is in Nederland en Europa een toonaangevende kennispartij op het gebied van praktijkemissies van verkeer en vervoer. Al jaren meten we de uitstoot door motorvoertuigen op de weg, onder reële omstandigheden. Daaruit blijkt dat er nog vaak een gat gaapt tussen de wettelijke normen en de daadwerkelijke uitstoot. De resultaten van deze onderzoeken helpen overheden om betere wetgeving te maken voor schone en zuinige auto’s en om deze te kunnen handhaven. Met onze geavanceerde meet- en analysemethoden helpen we ook fabrikanten om hun voertuigen optimaal schoon en zuinig te maken.

De transitie van het mobiliteitssysteem

Mobiliteit heeft een groot aandeel in onze CO₂-footprint. Om de klimaatdoelstellingen te halen, is een drastische verandering nodig van ons mobiliteitssysteem. Deze transitie vraagt om een slimme combinatie van maatregelen en technologieën, die een bijdrage gaan leveren aan de ‘decarbonisatie’ van mobiliteit. Met onze diepgaande kennis van het mobiliteitssysteem en onze modellen die rekening houden met de samenhang tussen de effecten van verschillende maatregelen, adviseren we overheden en bedrijven hoe ze de transitie naar CO₂-neutrale mobiliteit kunnen vormgeven en versnellen.

Schone mobiliteit in steden

Met onze kennis van praktijkemissies en de transitie naar CO₂-neutrale mobiliteit helpen wij steden met het vinden van maatregelen om hun mobiliteitssysteem te verduurzamen. Op basis van wagenparkscans kunnen we een uitspraak doen over de reële emissies van het verkeer in de stad en kunnen we aangeven welke maatregelen in het verkeer of aan het wagenpark welk resultaat hebben. We bieden steden tools, inzicht en stappenplannen voor de transitie naar schone en CO₂-neutrale mobiliteit.

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.