Ons werk

Haalbaarheid elektrisch vrachtvervoer in steden

Elektrische voertuigen zijn stil, schoon en zuinig en daardoor uitermate geschikt om de stedelijke logistiek emissievrij te maken. Deze zero-emissie voertuigen kunnen dit deel van de logistieke sector verder helpen te voldoen aan de doelstellingen van het klimaatakkoord van Parijs. Maar vooralsnog domineren vervuilende bestel- en vrachtwagens het stadsbeeld. In opdracht van de Europese Commissie onderzocht TNO de haalbaarheid van elektrisch vervoer in de stad.

In het Europese project ‘Freight Electric Vehicles in Urban Europe’ (FREVUE) is aangetoond dat stedelijke logistiek met elektrische voertuigen goed mogelijk is. Wel is de actieradius beperkter dan bij vergelijkbare dieselvoertuigen en geldt voor met name de zwaardere elektrische voertuigen een hogere ‘total cost of ownership’. Binnen FREVUE heeft TNO de volgende zaken onderzocht:

  • de operationele ervaringen van elektrische voertuigen in stedelijke logistiek;
  • de total cost of ownership, een vergelijking tussen elektrische- en dieselvoertuigen van verschillende grootten;
  • de benodigde veranderingen in het logistieke concept om elektrische voertuigen in de stedelijk logistieke praktijk in te zetten;
  • de technische en economische mogelijkheden om op te schalen van het beperkte aantal proefvoertuigen nu, naar een groter aantal.

Terugverdientijd

Verschillende praktijkdemonstraties laten zien dat vanuit zowel technisch als logistiek oogpunt er geen beletsel is voor bedrijven en organisaties met een wagenpark over te stappen op elektrisch aangedreven bestelauto’s. Dat geldt zeker voor de lichte versies tot 3,5 ton. De batterijen zijn de afgelopen jaren goedkoper geworden en de actieradius is fors toegenomen. Voor dit soort kleine bestelauto’s blijkt dat bij een gemiddelde dagelijkse rit van zestig kilometer het voertuig al in vijf jaar terugverdiend kan zijn. Dat bleek uit de demonstraties op de weg in acht Europese binnensteden die het consortium organiseerde. Hieraan namen vijftien bedrijven deel met in totaal meer dan tachtig elektrische voertuigen.

Hoop gevestigd op nieuwe generatie

Tijdens de demonstraties zijn uiteenlopende logistieke concepten beproefd. De ritten werden verzorgd door lichte bestelauto’s, zwaardere varianten van 3,5 tot 7,5 ton en kleine vrachtwagens tot maximaal 19 ton. Daarbij ging het om het afleveren van verschillende soorten vracht, routes, tijdstippen en omstandigheden. Uit analyse van de gegevens bleek dat het voor vervoerders nu al lonend kan zijn lichte elektrische voertuigen te laten rijden.

Voor de zwaardere bestelwagens is de hoop gevestigd op de nieuwe generatie elektrische modellen waar fabrikanten naar verwachting vanaf 2018 mee op de markt komen. Op dit moment is ombouw van brandstof naar elektrisch de enige mogelijkheid, wat vaak meer kost dan oplevert. Ook lichte en zware vrachtwagens worden nog niet gefabriceerd met een elektrische aandrijflijn, zodat ombouw de enige optie is.

(Foto: Heineken)

Grote organisatorische veranderingen

In het haalbaarheidsonderzoek hebben TNO-experts verschillende businesscases uitgewerkt. Daaruit blijkt dat er meer bij komt kijken dan een rekensom om te beoordelen of elektrische vervoer rendabel is. Organisatorisch verandert er veel. Voor zwaardere bestelauto’s en vrachtwagens moet het bedrijf een aparte laadinfrastructuur laten aanleggen. Ook moet soms het logistieke concept op de schop. De vertrouwde relatie met dealer of leasemaatschappij maakt plaats voor die met een andere aanbieder. Met als gegeven dat stedelijke logistiek een derde van de CO2 emissies veroorzaakt, kunnen bedrijven op basis het onderzoek een gedegen afweging maken of elektrisch vrachtvervoer voor hen een optie is.

In het project werkten we in een consortium samen met een aantal Europese stadsbesturen, universiteiten, fabrikanten, vervoerders en industrieën. Uit ons land waren dat onder meer Amsterdam, Rotterdam, Heineken en TNT. Het Noorse onderzoeksinstituut SINTEF richtte zich op de techniek, het Imperial College London op de milieu aspecten, terwijl TNO de economische kant onderzocht. Buitenlandse steden die deelnamen waren Lissabon, Londen, Madrid, Milaan, Oslo en Stockholm.

Een samenvatting van het onderzoek kunt u hier downloaden.

Zie voor de volledige rapportage: D3.2: Economics of EVs for City Logistics - Report

De hoofdlijnen van dit rapport zijn te vinden in de volgende factsheets:
Upscaling-Electric-Freight-Vehicles
Value-networks-and-urban-electric-freight
Total-Cost-of-Ownership-for-Rigid-Electric-Trucks
TCO-for-Medium-Electric-Freight
Total-Cost-of-Ownership-for-Small-Electric-Freight

Download de ‘Outlook City Logistics 2017’ van CE Delft, TNO en Connekt.
Deze Outlook laat zien hoe de stadslogistiek kan bijdragen aan het bereiken van de Parijse doelstellingen voor 2050, en schetst de meest kansrijke ontwikkelstappen per segment.

Zie ook
Nieuws

Outlook City Logistics: samen werken aan duurzame stadslogistiek

13 juni 2017
CE Delft, TNO en Connekt stelden samen de Outlook City Logistics 2017 op. Deze Outlook laat zien hoe de stadslogistiek kan bijdragen aan het bereiken van de Parijse doelstellingen voor 2050, en schetst... Lees verder

Contact

Dr. Hans Quak

  • stedelijke logistiek
  • stedelijke distributie
  • city logistics
E-mail

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.