Mobiliteit: voor veilig, schoon en efficiënt verkeer

Voor een leefbare omgeving is veilig en schoon verkeer en efficiënt transport van goederen van groot belang. “Met industrie en overheden willen we de uitstoot van CO2 in het verkeer en het aantal verkeersslachtoffers drastisch verminderen.”, zegt Paul van den Avoort, director Mobility & Logistics. Hiervoor hebben we samenwerking met deze partijen in vier programma’s.

Geautomatiseerd rijden

Het eerste programma is ‘automated driving’. Daarmee kunnen voertuigen automatisch en dichter bij elkaar rijden, waardoor ze minder brandstof nodig hebben en minder CO2 uitstoten. Tegelijkertijd biedt het kansen om menselijke fouten in het verkeer te verminderen doordat de computer taken overneemt. De eerste mijlpaal binnen dit programma is ECOTWIN, een project waarbij twee vrachtwagens aan elkaar gekoppeld rijden.

Communicatie in het verkeer

Coöperatieve Mobiliteit is een programma waarin we werken met industrie en overheden aan technologie waardoor auto’s met elkaar en de weg kunnen communiceren. Auto’s kunnen elkaar dan waarschuwen voor files of gladde stukken weg. Bij het project Vision Zero richten we een kruising in met een intelligent waarschuwingssysteem. Dat systeem stuurt een melding naar auto’s als er bijvoorbeeld een fietser om de hoek komt. Hierdoor worden bestuurders gewaarschuwd, nog voordat ze zelf de fietser kunnen zien.

Minder CO2

Met ‘heavy duty, low carbon’ willen we de CO2-uitstoot van grote voertuigen als bussen en vrachtwagens reduceren. Daarvoor ontwikkelen we technologische oplossingen, zoals een uitlaat die efficiënt met brandstoffen omgaat. Ook onderzoeken we mengsels van brandstoffen, waardoor er minder brandstof nodig is. We werken nog aan een motor die overweg kan met dergelijke, flexibele brandstoffen. Dit doen we natuurlijk in intensieve samenwerking met de fabrikanten van deze motoren.

Slimme logistieke data

Het vierde programma is ‘smart data for logistics’ waarmee we transport optimaal willen regelen. Dat betekent zo efficiënt mogelijk beladen vrachtwagens en zo weinig mogelijk dubbele bewegingen. Door alle beschikbare data over beschikbare lading en de beschikbaarheid van vrachtwagens, treinen en schepen te combineren, kunnen we het transport veel efficiënter inrichten.

Paul van den Avoort: “Ons werk speelt zich niet alleen af in Nederland. Met Nederlandse partners zitten we bijvoorbeeld in China waar we ook de mobiliteit en leefbaarheid in steden verbeteren. En daar doen we weer kennis en ervaring op die we hier in Nederland inzetten. Zo verbinden we innovaties over landen heen!”

Meer weten over wat wij doen op het gebied van Mobility & Logistics? Lees hieronder verder, of neem contact met ons op.

Agenda voor Nederland

In de publicatie 'Agenda voor Nederland' zetten Nederlandse wetenschappers een uitdagende en inspirerende ambitie neer over o.a. Smart vehicles, smart traffic: naar een nieuwe mobiliteit. Lees de Agenda voor Nederland.

Agenda voor Nederland: 10 inspirerende essays
Nieuws

Vrachttransport over spoor niet altijd zo schoon en zuinig als gedacht

09 april 2018
Vrachttransport over het spoor blijkt in de praktijk op een aantal aspecten minder schoon en zuinig dan gedacht. Diesellocomotieven die, bijvoorbeeld in de haven, worden ingezet om te rangeren, draaien... Lees verder
Nieuws

Ontwikkeling uitstoot brommers loopt ver achter bij die van auto’s en trucks

13 december 2017
Emissies van brommers (brom- en snorfietsen) zijn over het algemeen hoog. 2-takt brommers stoten gemiddeld bijna 25 keer meer deeltjesmassa en circa 5 keer meer onverbrande koolwaterstoffen (THC) uit dan... Lees verder
Nieuws

Truck Platooning techniek klaar voor de openbare weg

31 oktober 2017
Het EcoTwin consortium van TNO, DAF, NXP en Ricardo heeft technisch bewezen dat Truck Platooning op de openbare weg is toe te passen. De techniek maakt het mogelijk om veilig met pelotons van tenminste... Lees verder

Ir. Paul van den Avoort

Contact

Ir. Paul van den Avoort

E-mail

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.