Ons werk

Nederlands wagenpark onderhevig aan veranderingen

In opdracht van het Ministerie van I&M analyseert TNO de samenstelling van het Nederlandse wagenpark aan de hand van mutatiegegevens van de RDW om inzicht te krijgen in de trend van nieuwverkoop, import, export en sloop van zuinige voertuigen. Er is speciale aandacht voor groepen voertuigen met laag brandstofverbruik en belastingvoordelen en voertuigen met hoge schadelijke emissies zoals oldtimers en dieselvoertuigen zonder roetfilter. 

De samenstelling van het Nederlandse wagenpark verandert sneller door de groeiende import- en exportstromen. Dit heeft invloed op de effectiviteit van beleid op aanschaf (BPM) en op bezit (MRB) voor de stimulering van schone en zuinige voertuigen. Ook hebben verschuivingen in de samenstelling van het vracht- en bestelwagenpark effect op de snelheid waarmee roetfilters in het wagenpark worden ingevoerd.. Doordat bijvoorbeeld zowel de sloopleeftijd als de exportleeftijd van bestelwagens toeneemt, wordt het effect van de invoering van roetfilters vertraagd. In 2015 bestaat het bestelwagenpark nog voor twee derde uit voertuigen zonder roetfilter.

De Nederlandse overheid stimuleert de verkoop van schone en zuinige auto's waardoor het autopark steeds schoner en zuiniger wordt. De nieuwverkoop bestaat inmiddels voor een groot deel uit (zeer) zuinige auto's. De milieueffecten van het wegverkeer worden echter niet alleen bepaald door de instroom van nieuwe auto's. Ook de import en export van gebruikte auto's hebben een grote doorwerking.

Tweedeling

Er is een aanzienlijke export van gebruikte auto's waardoor inmiddels een tweedeling in het autobezit waarneembaar is. Dieselauto's en andere voertuigen voor de zakelijk markt, worden voor een groot deel al op jonge leeftijd geëxporteerd. De eerste piek in deze export ligt sinds 2010 bij vier jaar maar daarna verdwijnt het grootste deel van de zakelijke auto's alsnog naar het buitenland. Daartegenover staan benzineauto's in privébezit, die ongeveer 17 jaar mee gaan en hoofdzakelijk worden gesloopt nadat verschillende eigenaren er in gereden hebben. Niet alleen worden in Nederland veel jonge dieselauto's naar het buitenland geëxporteerd maar ook oldtimers.

Export beperkt doorwerking op milieueffecten

Mede door de toename in import en export gaan de veranderingen steeds sneller. Door stimuleringsmaatregelen is het aantal elektrische, hybride en plug-in voertuigen de afgelopen vijf jaar sterk gestegen. Maar ook de export van redelijk nieuwe gebruikte hybride auto's en elektrische auto’s nam toe. Dit beperkt de doorwerking van de stimuleringsmaatregelen op de beoogde milieueffecten. 

Op basis van de mutatiegegevens zijn de laatste trends tot augustus 2015 geanalyseerd. Rapporten zijn hieronder te downloaden.

Dr. Norbert Ligterink

Contact
E-mail

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren.