Ons werk

Beter inzicht bij verschillende partijen in de stad door juiste, snelle en gedetailleerdere beschikbaarheid van data

Stadsdashboard Rotterdam

TNO ontwikkelt een StadsDashboard voor de gemeente Rotterdam. Een web interface toont real-time inzicht hoe de stad er voor staat op het gebied van mobiliteit, logistiek en luchtkwaliteit. Nieuwe technologieën en methodieken bieden de mogelijkheid om data uit (bestaande) sensoren in de stad (bijv. lusdata, kentekenherkenningscamera’s, floating car data, bluetooth ed.) te ontsluiten, te verrijken en te koppelen. Hiermee kan congestie, logistieke vervoersstromen en de geluidsoverlast en uitstoot van emissies visueel en ook real-time inzichtelijk worden gemaakt. TNO is in staat om door de integratie van diverse databronnen en waar nodig de modellering hiervan in beeld te brengen welke doelgroepen er in de stad. Met deze informatie kunnen beleidsmakers maatregelen afstemmen op de doelgroep (bijvoorbeeld bestelverkeer). Door dit verhoogde inzicht biedt het StadsDashboard de mogelijkheid om beter te identificeren waar problemen of kansen zich voordoen.

Wagenparkscans en stedelijke logistiek

Om een beter beeld te krijgen van wat er precies gebeurd in steden op het gebied van stedelijke logistiek combineert TNO data uit wagenparkscans (die bijvoorbeeld worden uitgevoerd ter evaluatie van milieuzones) met bedrijfskenmerken van de commerciële voertuigen in een stad. Op deze wijze heeft recent (2015) TNO Rotterdam en Utrecht inzicht kunnen bieden in de type voertuigen die betrokken zijn bij stedelijke logistiek, op onder andere zaken zoals: tijd van de dag, type voertuig, type economische activiteit, EURO-norm, etc.

VOLG TNO OP SOCIAL MEDIA

blijf op de hoogte van ons laatste nieuws, vacatures en activiteiten

Wij gebruiken anonieme cookies om het gebruik van onze site te verbeteren. Ons privacystatement is aangepast aan de nieuwe privacywetgeving in de EU.