Smart mobility and logistics

TNO ontwikkelt kennis en methodieken voor intelligente en duurzame logistieke stromen. Wij werken aan de strategie voor de mainportregio van de toekomst als knooppunt in wereldwijde goederenketens, aan de inzet van ICT om logistieke ketens optimaal te laten functioneren en aan het ontwerpen, beheren en plannen van gezamenlijke logistieke processen. Hiervoor zetten we methodieken in als serious gaming, proeftuinen (living labs) en vervoersmodellen.

Ons doel is bijdragen aan een naadloos verbonden logistiek systeem dat efficiënter is, nieuwe bedrijvigheid creëert en de uitstoot van CO₂ aanzienlijk terugdringt. Dit doen we door logistieke concepten mogelijk te maken, toe te passen en te stimuleren. Onze focus ligt op de volgende drie onderwerpen:

Zelforganiserende logistiek

In de toekomst gaat het logistieke systeem een steeds grotere mate van zelforganisatie vertonen. Wij zijn dat toekomstbeeld gestalte aan het geven en bieden de logistieke sector handelingsperspectief om hier goed op voorbereid te zijn. In experimenten met bedrijven laten we zien, of en hoe automatisering en zelforganisatie werkt. Denk daarbij aan de autonome haven en truck platooning. Met onze kennis helpen we logistieke partijen de juiste stappen te zetten naar de toekomst.

Data gedreven logistiek

Onderzoek van TNO toont aan dat het loont om data te delen door de hele logistieke keten. Door alle beschikbare data over de aangeboden lading en de beschikbaarheid van vrachtwagens, vliegtuigen, treinen en schepen te combineren en te verrijken, kunnen we het transport veel efficiënter inrichten en logistieke ketens optimaal laten functioneren. Dat laten we zien in ‘demonstrator’-projecten op corridor niveau, maar ook op het niveau van bedrijfsvoering van individuele logistieke partijen.

Transitie naar CO₂-neutrale logistiek

We bieden bedrijven en overheden inzicht en daarmee handelingsperspectief voor het verlagen van de CO₂-uitstoot in de logistieke keten met een haalbare businesscase. Alleen met technologische maatregelen halen we de klimaatdoelstellingen niet. We ontwikkelen en versnellen innovatieve logistieke oplossingen door samenwerking in de keten te bevorderen: verhoging van de beladingsgraad door synchromodaal plannen, reductie van voertuigkilometers door bouwlogistieke innovaties en de inzet van nul-emissievoertuigen in stedelijke logistiek.

Ons werk

Smart logistics op zee

Alleen vervoersbewegingen maken die nuttig zijn. Daarom draait het onderzoek van TNO naar smart logistics in de maritieme sector. Dat betreft zowel het optimaliseren van de benodigde logistieke bewegingen... Lees verder

SMART and Safe Traffic and Transport
Contact

Drs. Merle Blok

  • sustainable transport
  • logistics