Een circulaire economie en een veel efficiëntere inzameling en recycling van afval. Dat is de doelstelling van het project Cross Chain Control Center (4C) in Amsterdam Zuidoost. Alle gescheiden afvalstromen worden nu apart ingezameld. Dat kan veel doelmatiger, goedkoper en milieuvriendelijker. Bedrijven in het gebied, zoals de Amsterdam ArenA, de hogeschool, het AMC, enkele startups en afvalverwerkers werken met TNO in een proeftuin aan de realisatie van die doelstelling.

Daarvoor heeft TNO in 2016 de basis gelegd door onderzoeken, analyses en het uitwerken van een nieuw logistiek samenwerkingsmodel. Vooral door de logistiek rond het afval beter te organiseren is veel winst te behalen. Het aantal gereden kilometers dat gepaard gaat met het ophalen en verwerken kan fors omlaag, daardoor is minder brandstof nodig en is er minder uitstoot van schadelijke stoffen. Het 4C-project wordt mede gefinancierd door de Topsector Logistiek/Connekt en loopt tot maart 2019.

Samenwerking sleutel tot succes

Samenwerking tussen de afval aanbiedende bedrijven en de inzamelaars is de sleutel tot het succes. Door het delen van informatie en de logistiek slimmer in te richten draagt een nieuwe manier van inzamelen en verwerken van afval bij aan de gewenste circulaire economie.

De bedrijven hebben momenteel allemaal hun eigen inzamelaar. Voor elke afvalstroom is een apart voertuig nodig. Het ophalen van het afval gebeurt op vaste momenten, of de container nu vol is of niet. En het gros van het afval legt forse afstanden af om te worden verwerkt. Het gevolg is onnodig veel afgelegde kilometers, opstoppingen, luchtvervuiling en geluidsoverlast.

Lokaal verwerken

De 4C proeftuin moet laten zien dat dit veel efficiënter kan. Daarvoor heeft TNO in kaart gebracht hoeveel afval er daadwerkelijk wordt aangeboden en hoe het wordt ingezameld en verwerkt. Een van de proeven is om organisch afval niet langer te vervoeren maar lokaal te verwerken in een biovergister en om te zetten in duurzame energie om bij voorbeeld huizen mee te verwarmen. Er komt een logistieke control tower waarin alle informatie over het afval van alle aanbieders realtime samenkomt en alle activiteiten rond het afval worden gecoördineerd. Het inzamelen van de verschillende afvalstromen gebeurt centraal door een of meer vervoerders die daarvoor een elektrisch voertuig inzet.

Belangrijke rol ICT

Belangrijkste afvalstroom organisch wordt lokaal verwerkt. Dat leidt tot een verwachting van een afname van het aantal afgelegde kilometers met zo’n 75 procent. ICT gaat een belangrijke rol spelen in het slim organiseren van de inzameling en verwerking van afval. Voor de afvalinzamelaars en -verwerkers betekent dit een drastische verandering van hun bedrijfsvoering en dus werken zij in samenwerking met TNO nieuwe verdienmodellen uit. Uiteindelijk moet de nieuwe aanpak op tal van plekken in ons land worden uitgerold.

Lees meer

 

 

Contact

Drs. Jannette de Bes-van Staalduinen

  • supply
  • chain
  • duurzaamheid
  • CO2
  • lean